Årshjul for faste tilbud til grundskolen

- oversigt over årets aktiviteter fra eksterne læringsmiljøer

August

September

Oktober

November

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

December