Mine oldeforældre på landet - samarbejde mellem GEM og Thyregod Skole

Mine oldeforældre på landet – Peter og Signe – samarbejde mellem Thyregod Skole 0. årg. og Give-Egnens Museum september - oktober 2018.

Forløbet

Traditioner, årets og dagens rytme blev gennem et høstforløb gennemført med 30 børn på Thyregod Skole, 11 timer på Give-Egnens Museum samt 6 timer med musikpædagog. Læring, viden og oplevelser blev tilført gennem hæftet ”Peter og Signe”, arbejde på skolen, besøg og arbejde på GEM samt gennem høst- og børnesange ved musikpædagog.

Som afslutning deltog 70 forældre / pårørende i høstfesten med kage, sang og dans.

Peter og Signe-hæftet er udarbejdet af museet og fortæller i tegninger med meget lidt tekst taget ud af museets miljøer om døgnet og høst. Børnenes forløb har været en blanding af ”læsning”, fortælling i autentiske miljøer og praktisk arbejde på museet og på skolen. Musikpædagogen har tilført sang og bevægelse indøvet og lært på skolen og brugt på museet i de enkelte forløb.

Som formidlere har der været tilknyttet pensionister med egne oplevelser.

Læringen har haft forskellige tilgange. Gentagelse, genkendelse og oplevelse samt mange hands-on forløb.

På hedebondens gård er der blevet skabt forståelse for familien, bolig, dyr og høst med le og kratte, lavet smør, koldskål, bagt kammerjunkere, æbleskiver på brændekomfuret og kogt og vasket fra gruekedel.

I mark og lade har børnene haft gang i leen og plejlen. Dyrene er fodret, og ulden er bearbejdet.

På skolen er der bagt boller, lavet marmelade og æblekager til høstfesten. Alt kulminerede i klargøring, borddækning og pyntning til høstfesten.

De opstillede og udvalgte mål fra skolens læreplaner, der som overordnet har målene læring, trivsel og dannelse, var integreret i hele forløbet: Børnenes nære kulturarv - Det daværende arbejdsfællesskab - Datidens børns aktive rolle. Årets  rytme - Dagens rytme - Lytte og udtrykke sig alene og sammen gennem ord, handling, viden, billeder om gamle dage og traditioner - Landbrug - Social læring - Styrkelse af fællesskab - Fortælling ud fra egne oplevelser - Spilleregler for samvær også uden for hjemmebane.

Børnene engagerede sig meget hurtigt og tog ejerskab for projektet, hvilket børnene viste tydeligt ved 2. og 3. besøg på GEM og besøg af musikpædagog. Efter høstfesten blev mange pårørende vist rundt på museet af børnene. De skulle se, hvor og hvad de havde lavet, oplevet og se, hvad de havde lært.

I evalueringsforløbet faldt bemærkninger som det var sjovt, spændende at lave mad, kærne smør, bruge en le etc. Hos nogle børn var det eksakte oplevelser, der blev draget frem -fodre dyr, lave en snor, give gave..

Generelt et forløb med stor tilegnelse og opnåelse af mål og planer. Fra voksenside blev det udtrykt, at det ikke var et planlægningstungt forløb. Forløbet vil kunne gennemføres med andre temaer end høst som hovedemne. 

Museumsbesøgene kan øges og mindskes i omfang.