Mysteriet om Niels Kjeldsen - et åben skole projekt med GEM

Den 26. og 28. februar 2019 testede Give-Egnens Museum sammen med to lokale femteklasser, en fra Højen Skole og en fra Firkløverskolens Ikærafdeling, et nyt undervisningsforløb til folkeskolen.

Forløbet tager udgangspunkt i den lokale krigshelt, Niels Kjeldsen, som faldt i krigen i 1864. Hans død har siden været genstand for diskussioner og mytedannelser. Formålet med undervisningsforløbet er todelt: dels skal det introducere eleverne til kildekritisk metode og gøre dem i stand til selvstændigt at arbejde med kildekritiske problemstillinger. Dels skal det styrke elevernes lokalhistoriske bevidsthed.

Projektet strakte sig over to dage. Den første projektdag foregik på Give-Egnens Museum, hvor eleverne fik en kort introduktion til de væsentligste kildekritiske begreber og efterfølgende selvstændigt arbejdede med syv forskellige kilder, der alle omhandlede Niels Kjeldsens død. De forskellige kilder fordrede at eleverne forholdt sig aktivt og kritisk til udlægningerne og de bagvedliggende motiver.

Dagens formål var at kickstarte elevernes arbejde med kildekritiske problemstillinger ved selv at lade dem opleve, hvordan en sag kan udlægges på flere måder.
På projektets anden dag besøgte vi mindesmærket for Niels Kjeldsen ved Højen og deltog i den årlige kransenedlæggelse på kirkegården i Give.

Formålet med dagen var dels at give eleverne en forståelse af, at historien finder sted i deres lokalområde, dels at gøre dem opmærksomme på, at historie bruges, anvendes og tilskrives betydning i mange sammenhænge.


Både den 26. og den 28. februar blev der perspektiveret til elevernes eget hverdagsliv og de udfordringer, man dagligt står overfor, når man skal vurdere forskellige kilder, medier eller historiers troværdighed og tendens.

Overordnet har alle parter været begejstret for projektet. Særligt har oplevelserne omkring kransenedlæggelsen den 28. februar gjort et stort indtryk på eleverne. Ved projektets slutevaluering kan lærerne berette om, at eleverne efter forløbet nu på eget initiativ arbejder kildekritisk i flere fag. De sætter nu spørgsmålstegn ved, hvor kilderne kommer fra, og hvilke interesser, der kan være i at fremstille forskellige sager på forskellige måder. Eleverne har således fået et markant fagligt udbytte af åben skoleprojektet.

Undervisningsforløbet er efterfølgende blevet rettet til, og der er nu lavet en komprimeret form, der kan afvikles på en enkelt dag, uafhængigt af den årlige kransenedlæggelse. Dette kortere undervisningsforløb er testet med hhv. en 6. klasse fra Højen Skole og en 5. klasse fra Firkløverskolens Ikærafdeling den 21. og 22. maj 2019.

Give-Egnens Museum kommer fremadrettet til at tilbyde dette forløb som en del af museets undervisningstilbud. Det vil således fremover være muligt at købe et undervisningsforløb på Give-Egnens Museum, der, på en involverende måde, giver eleverne værktøjer til selv at begynde at arbejde med kildekritisk metode og reflektere over brugen af historien. Dette forløb kan tilpasses den enkelte skoles forudsætninger og behov, og kan også afvikles ude på skolerne af en repræsentant fra museet.