Uge 1 Juletraditioner styrker fællesskabet

                                                                               af Silje Sand Dalengaard

I dag starter mange elever i skole igen efter de, fredag den 20. december, gik på juleferie. Med ønsket om en god jul og et godt nytår fra os ungejournalister, ser vi tilbage på de juletraditioner, der fyldte Karen Jørgensens og Freya Dyrvigs hverdag op til ferien. Juleklippedag, luciaoptog og gudstjeneste er nemlig bare nogle af de ting, som markerede julen på Bredager- og Kirkebakkeskolen.
“Det er vigtigt, at man føler sig tryg på skolen. Specielt i klassen, men også på hele skolen. Det gælder hele skolelivet igennem, at det er vigtigt at have noget at stole på og støtte sig op ad,” udtaler elevrådsformanden Karen Jørgensen fra Bredagerskolen i Jelling.
Netop tryghed og fællesskab mener både hun og Freya Dyrvig, er nøglen til et godt skoleliv. Det oplever 12-årige Freya Dyrvig, at juletraditioner bidrager til. 
“Jeg tror, juletraditionerne er til, for at styrke fællesskabet. Når man hygger sig sammen, kommer man til at føle sig tryg i hinandens selskab, og det er rigtig vigtigt,” forklarer hun.

Julebal, kirkegang, juleklippedag og Find nissen

På Kirkebakkeskolen, hvor Freya Dyrvig går i 6. klasse, er det årlige julebal noget ganske særligt. En aften i december fra kl. 17.00 - 20.00 mødes alle eleverne fra 0. til 8. årgang på skolen. Efter der er spist aftensmad i klasserne, mødes de alle ved den røde trappe, hvor 2. årgang går et smukt luciaoptog.
Derefter kan eleverne selv bestemme, hvad de vil lave. “Det er sjovt at være oppe på skolen om aftenen. Efter luciaoptoget plejer vi at lave gemmeleg på hele skolen eller lege fangeleg enten indenfor eller ude på legepladsen i mørket,” fortæller Freya Dyrvig med glæde i stemmen.
9. klasse, som ikke er med til juleballet, har derimod deres eget galla med nomineringer, der skal markere, at deres folkeskoletid snart er ovre.
Den sidste dag inden juleferien har Kirkebakkeskolen tradition for at gå i kirke. “Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, når vi synger og præsten fortæller om juleevangeliet,” siger Freya Dyrvig.
På Bredagerskolen spiller den populære juleklippedag en stor rolle i december. Lektier og karakterer træder i baggrunden, når der den første skoledag i december hvert år bliver hygget og snakket, mens klasseværelserne dekoreres. Derudover sker der også noget andet på skolen op til jul, som modsat juleklippedagen, ikke findes på andre skoler, så vidt Karen ved.
Med et smil på læben fortæller hun: “Vi har denne her tradition, som jeg synes, er ret finurlig. Den hedder "Find nissen.”
Legen går ud på, at elevrådet og en flok lærere gemmer sig i skoven, hvorefter hold af ca. 10 elever skal forsøge at finde dem. Tilslut får holdene point for, hvor mange “nisser” de fandt, og hvor hurtige, de var. Til holdet med flest point er der en lille julepræmie.
“Hvert år glæder jeg mig helt klart mest til Find nissen, fordi legen er så speciel lige præcis for vores skole. Jeg synes, det er super hyggeligt. Og så er det en fantastisk måde, at inddrage noget kulturelt i skolen på og vise, at det ikke kun handler om det faglige,” siger Karen Jørgensen, som går i 9. klasse.

Et godt fællesskab

Karen Jørgensen og Freya Dyrvig synes begge, at juletraditionerne bidrager positivt til fællesskabet på deres skoler. Men faktisk gør deres skoler også en række andre ting for fællesskabet.
“På min skole har vi et godt fællesskab. Især på min årgang har vi det virkelig godt med hinanden,” udtaler Freya Dyrvig.
Det er der der en helt særlig grund til. Årgangen har nemlig haft såkaldte stamhold siden 4. klasse. I perioden mellem jule- og vinterferien bliver der nemlig dannet nye midlertidige klasser på Freya Dyrvigs årgang. Ud over den almindelige undervisning arbejder de midlertidige klasser også sammen i en emneuge. Selvom Freya Dyrvig havde lidt svært ved kortvarigt at skulle væk fra sin vante klasse, da storholdene første gang blev indført for to år siden, er hun rigtig glad for, at skolen valgte at holde fast i ordningen.
“Stamholdene har gjort at vi er meget sammen på tværs af årgangen, både i frikvartererne efter skole,” forklarer hun.
Også på Bredagerskolen er fællesskabet rigtig godt!
“Vi er en meget aktiv skole. Fordi vi er en Unesco Skole, lærer vi mange andre skoler at kende på tværs af hele landet. Det synes jeg, er utroligt spændende,” fortæller Karen Jørgensen.
Desværre findes der også mange skoler, hvor fællesskabet ikke fungerer særlig godt enten mellem lærer og elever, i klassen, på årgangen, på hele skolen eller skoler imellem.
Til dem har Karen Jørgensen et klart og tydeligt råd: “Spørg eleverne! Altid. Tag emnet op i elevrådet eller i de forskellige afdelinger. Man vil altid kunne finde engagerede elever, som gerne vil bidrage til et bedre fællesskab på skolen.”