Uge 34 Evaluering af skolereformen

                                                                                af Silje Sand Dalengaard

 Den trådte i kraft i august 2014 og har siden da ændret meget på din skoledag. Skolereformen. Og noget må den have gjort rigtigt - i hvert fald i Vejle Kommune. Faktisk har det vist sig, at elevtilfredsheden er rigtig høj, og karaktergennemsnittet ved 9. klassernes afgangsprøver er steget meget. Det har Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune fundet ud af. Måske lyder det lidt kedeligt eller kompliceret i dine ører, men det er dig og din hverdag, det handler om! Derfor har jeg samlet det vigtigste til dig her.

De seneste måneder har Børne- og Familieudvalget i Vejle Kommune været igennem en evalueringsproces, hvor de har set på, hvordan de følgende fem punkter er blevet inddraget i skoledagen:
- En motiveret og varieret skoledag
- Bevægelse i undervisningen
- Åben skole (hvor man bruger omverdenen, fx virksomheder eller foreninger, i
undervisningen)
- Fagligt løft
- Faglig fordybelse & lektiehjælp.

“I det store billede går det fremad. Jeg synes, det er nogle gode tiltag, der er blevet indført, og vi er godt på vej mod en skole, hvor de alle sammen fungerer som de skal,” siger Torben Elsig-Pedersen, formand for Børne- og Familieudvalget.
For at finde frem til hvordan folkeskolerne i Vejle har ændret sig i forbindelse med reformen, talte Børne- og Familieudvalget bl.a. med skolebestyrelsesformænd og Fælleselevrådet. De har også holdt Børnebyrådsmøde ved Vejle Folkemøde og talt med både ledelsen, lærere og elever fra Ødsted Skole. Den 15. august blev der holdt et møde, hvor elever, lærere, pædagoger, skolebestyrelsesformænd, skoleledere og Børne- og Familieudvalgets ledere deltog. Heriblandt var Magnus, der er medlem af Fælleselevrådet og elev i 9. klasse.
Han forklarer: “Der blev diskuteret, hvordan skolereformen har fungeret på folkeskolerne i Vejle over de sidste 5 år. Og vi kunne se, at den har haft en positiv indflydelse.”
Mødet afsluttede foreløbigt evalueringen af folkeskolereformen.
I processen er der også blevet indsamlet resultater af forskellige test og prøver, og Børne- og Familieudvalget har sammenlignet tallene fra før og efter folkeskolereformen blev indført.
Karaktergennemsnittet af de bundne prøvefag (dansk, matematik, engelsk og naturfag) ved 9. klassernes afgangseksamen er steget meget. Fra at ligge 0,2 karakterer under landsgennemsnittet i skoleåret 2013/14, lå Vejle i skoleåret 2017/18 0,2 karakterer over landsgennemsnittet, der endda samtidig er steget. Her havde vi et gennemsnit på ca. 7,2 mens landsgennemsnittet var ca. 7,0.
I samme tidsrum - altså over fire skoleår mellem år 2013 og 2018 - er elevernes trivsel også blevet målt. Du har sikkert selv været med til at udfylde et spørgeskema til den årlige trivselsundersøgelse. Selvom der er små udsving, er trivslen og elevtilfredsheden generelt meget høj og lå i alle fire år højere end landsgennemsnittet.
Torben Elsig-Pedersen er meget glad for resultaterne. Men at læne sig tilbage og derefter rette sin opmærksomhed mod et nyt emne, er langt fra, hvad han har tænkt sig at gøre fremover.
“Når man indfører noget nyt, har folk en tendens til at miste interessen for det hen ad vejen. Det må ikke ske med skolereformen. Det er vigtigt, at vi både politisk og som privatpersoner holder fokus, forbedrer og retter til, så vi kan få det fulde udbytte af reformens tiltag!” fortæller han.
Er du enig med Torben eller ej? Og hvordan har du tænkt dig at bidrage til at få det bedste ud af skolereformens tiltag?