Uge 37 Temadag om digital dannelse

                                                                        af Silje Sand Dalengaard

“Vores rettigheder og pligter i fællesskaber er måske mere relevante nu, end nogensinde før,” udtaler skolelederen på Petersmindeskolen, Anders Hyltoft. I Petersmindehallen ved hans skole blev der den 3. september afholdt en temadag om digital dannelse for lærere, pædagoger, SSP-medarbejdere og ansatte i kommunen.

Digitaliseringen er forholdsvis ny. Du og dine venner er faktisk blandt den første generation, der er vokset op med tablets og mobiler ved lige hånden, internettet og de sociale medier, som i dén grad har ændret samfundet.
“Et af temadagens formål var, at vi som voksne, der arbejder med børn og unge, skal blive bedre til at være i dialog med eleverne om hvilken adfærd, man skal have på nettet. Og der kan man jo sige, at der har de unge jo meget mere erfaring end mange voksne,” forklarer Mads Bo-Kristensen, der konsulent i Vejle Kommune under Uddannelse og Læring og medarrangør af temadagen.
Det kan være svært for personalet på skoler, SSP-medarbejdere og endda forældre at lære børn og unge om digitale fællesskaber og digital identitet, fordi det er forholdsvis nyt for dem. Det kan temadagen om digital dannelse og kompetencer til fremtiden forhåbentlig gøre nemmere for dem, der deltog.

En  succes

På dagen blev emnerne digital afhængighed, virtuel mobning, informations-overload, seksuelle krænkelser og kunstig intelligens blandt andet vendt.
Mads Bo-Kristensen fortæller: “Når jeg har snakket med folk efterfølgende, har der kun været gode tilbagemeldinger omkring dagen, og det er jeg enig i, når jeg selv kigger tilbage.”
Personalet, som deltog den 3. september, blev underholdt af oplæg fra en professor fra Københavns Universitet, en fremtidsforsker, formanden for Børne- og Familie-udvalget i Vejle Kommune samt Anders Hyltoft (skolelederen) og viceinspektøren på Petersmindeskolen.
“Vi kunne sagtens finde på at gøre det igen. Måske kunne vi overveje at få nogle unge til at komme og fortælle om, hvordan de ser på digital dannelse,” udtaler Mads Bo-Kristensen.

(Digital) dannelse

Man taler om dannelse i mange forskellige sammenhænge. At være dannet betyder, at man er sammensat som en helhed. Dannelsen er altså processen, hvor man når dertil gennem læring. Digital dannelse handler derfor om at lære, hvordan man skal opføre sig og håndtere den virtuelle verden.
Anders Hyltoft fortæller: “Jeg lægger stor vægt på, at vi skal behandle hinanden på nettet, som vi gør “face to face”. Derfor er jeg lidt nysgerrig på, om vi måske skulle holde op med at sige digital dannelse og i stedet tale om dannelse i det hele taget. Om det er i den virtuelle eller den fysiske verden, handler det om at være ansvarlig i fællesskaber.”

Mig, mig, mig

Firmaer på internettet er blevet utrolig gode til at følge, hvad du laver på nettet og spotte, hvad du kan lide. Derfor kan de målrette reklamer præcis til dig. Selvom det umiddelbart virker smart, kan det også have en bagside, mener Anders Hyltoft.
“Når vi færdes på nettet, bliver vi hele tiden udsat for mere af det, vi godt kan lide: personer, grupper, produkter og holdninger. Og det tror jeg, kan ligge til grund for, at vi måske er blevet dårligere til fysisk at være sammen og lade os udfordre af andre holdninger. Hvis vi er uenige, sviner folk hurtigt hinanden til, frem for at være nysgerrige på hinandens meninger,” siger han.