Uge 4 Naturen på skoleskemaet

                                                                                af Silje Sand Dalengaard

' Man kan sagtens lære det samme i naturen, som i et klasselokale - måske endda endnu mere!'

Det mener i hvert fald Helle Thuesen Westergaard, som er naturvejleder. For nylig besøgte hun 0.c på Hældagerskolen, som var begejstrede for hendes undervisning. Siden august 2019 har naturvejleder i Vejle Kommune Helle Thuesen Westergaard tilbudt naturvejledning til børn og unge i dagtilbud og skole. Naturvejledningen har til formål at understøtte læreres og pædagogers arbejde med naturfag og naturfaglige fænomener.
“Jeg håber, at børnene lærer med flere sanser, og at oplevelserne derfor sætter sig bedre i deres hukommelse, end hvis de læser en bog eller løser opgaver på papir. Og så er det vigtigt for mig, at de laver ægte undersøgelser og får rum til at undre sig,” fortæller Helle Thuesen Westergaard og tilføjer: “Jeg tror, naturen kan tilbyde noget, der er lidt vildere end det, der sker på iPad’en.” 
I denne uge, var Helle Thuesen Westergaard på besøg i 0.C på Hældagerskolen, hvor de arbejdede med dyrs vinterstrategier - lige fra fuglen, som trækker sydpå til pindsvinet, der går i vinterhi. Ann Lee Gravesen, der er klasselærer i 0.C, fortæller, at besøget var meget vellykket.
“Man kan mærke på Helle, at hun brænder for det hun laver! Det har virkelig smittet af på børnene. De har været meget optagede af undervisningen og har stillet mange spørgsmål,” udtaler hun.

Skoven vrimler med dyr
Det kan være meget forskelligt, hvad der sker på Helle Thuesen Westergaards naturvejledninger. Det aftaler hun med lærerne eller pædagogerne omkring børnene, så det hænger sammen med det, de ellers arbejder med i deres naturfaglige forløb eller naturfagsundervisning.
“Det særlige ved naturvejledning er jo, at vi arbejder meget udenfor. Det kan være, vi undersøger et vandhul og registrerer, hvilke dyr der bor her, og hvordan de er tilpasset et liv i vand. Eller måske oplever vi heden, som den så ud for hedebonden i det 19. århundrede og arbejder med digte og sange om heden,” forklarer Helle Thuesen Westergaard.
Da hun i denne uge besøgte Ann Lee Gravesen og hendes 0. klasse, startede naturvejledningen på skolen. “Helle fortalte klassen om, hvilke dyr der findes i skoven,” fortæller klasseleder Ann Lee Gravesen.
Inden da, havde børnene i 0.c selv tegnet de dyr, de troede bor i skoven. På den måde kunne de sammenligne deres egne forventninger med dét, Helle Thuesen Westergaard lærte dem.

“Senere forklarede Helle om pindsvinets puls, der falder meget, når den går i vinterhi. Jeg målte alle børnenes hvilepuls samt deres puls efter, de havde løbet en tur, så de kunne se forskellen på deres egen høje puls og hvilepuls,” forklarer Ann Lee Gravesen. Tilslut endte klassen med at bruge flere timer i skoven, hvor de fandt spor fra nogle af de dyr, de havde snakket om i klasseværelset. De legede også, at de var mus, som skulle samle vinterforråd, og samtidig undgå at blive ædt af ræven. Børnene var meget motiverede og optaget af Helle Thuesen Westergaards undervisning. “En underviser udefra og en anden måde at forklare på, gør undervisningen varieret, og det tror jeg, er rigtig godt for eleverne,” siger Ann Lee Gravesen. Helle Thuesen Westergaard er enig i, at forskellige måder at lære på er har en positiv indvirkning på elever.
“Noget af det, jeg ofte lægger mærke til, er, at de elever, som måske ikke har de store succesoplevelser i klasseværelset, pludselig kan ”shine” - fordi det er nogle andre kompetencer, der er i spil, når man er udenfor,” fortæller Helle Thuesen Westergaard.
“Og så er der bare lidt højere til loftet udenfor,” afslutter hun med et smil på læben.

Flere naturvejledninger for store og små
Helle Thuesen Westergaard er meget glad for sit arbejde som naturvejleder. Hendes overbevisning er, at både børn og voksne lærer bedst i et motiverende og spændende miljø, hvor der er variation i hverdagen, og hvor de selv bliver sat i spil og skal være produktive. Og den måde at arbejde på var tydeligvis meget succesfuld i 0.c på Hældagerskolen!
“Jeg håber sådan, at jeg fremover vil få et større samarbejde om udskolingseleverne. I den anden ende af skalaen håber jeg også, at flere dagtilbud vil få øjnene op for, hvordan naturvejlederen kan bruges i deres dagligdag,” udtaler Helle Thuesen Westergaard.
Ann Lee Gravesen kan kun bakke op om Helle Thuesen Westergaards visioner om endnu flere naturvejledninger i den nærmeste fremtid.
“Jeg vil uden tvivl anbefale andre at få besøg af Helle. Hun er enormt dygtig og engageret!
Børnene har lært en masse, og det har jeg faktisk også. Jeg kan vil helt klart bruge den viden, hun har givet mig fremover - også til den nye 0. klasse, jeg skal have næste år,” siger Ann Lee Gravesen.