Uge 40 Moderne undervisning er på vej

                                                                         af Silje Sand Dalengaard

I Vejle i uge 40 mødtes europæiske lærere og undervisere samt andre, der har med skoleudvikling at gøre. Fælles for dem er, at de er med i et Erasmus+ projekt, som går ud på at inddrage 21. century skills i undervisningen på ungdomsuddannelser og grundskoler i hele Europa.

Verden omkring os ændres konstant - og undervisningen skal kunne følge med

Uddannelsessystemet (grundskolen, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser) er ikke bare steder, hvor vi elever lærer at læse og regne. Det er også der, vi bliver forberedt på livet og ikke mindst på fremtiden. Selvom det allerede gør sig gældende, skal de såkaldte 21st century skills i højere grad indgå i undervisningen fremover. Derfor er en masse lærere, undervisere, virksomhedsejere, og andre, der arbejder med skoleudvikling, med i et projekt, som EU's uddannelsesprogram Erasmus+ har finansieret (betalt). Deltagerne kommer fra Danmark, Norge, Rumænien og England. De har sat sig for at lave en håndbog for moderne undervisning, hvor 21st century skills bliver inddraget. Kort sagt dækker 21st century skills over kompetencer til fremtiden. “The six c’s” forklarer begrebet godt. Disse omfatter kommunikation, kritisk tænkning & problemløsning, samarbejde, samfund & statsborgerskab, kreativitet, samt medfølelse & særpræg. Disse 6 områder skal deltagerne i projektet forsøge at inddrage i de forskellige fag, så vi elever kan dygtiggøre os inden for dem.

Halvvejs gennem projektet

Projektet startede op i foråret 2019, hvor en masse mennesker, der arbejder med skoleudvikling, blev tilbudt at være med. Underviseren Anders Lindskjold, som arbejder på Campus Vejle, var en af dem.
Han siger: “Grunden til jeg gik ind i projektet er, at jeg gerne vil udvide min egen undervisningspraksis, så jeg kan levere moderne undervisning, der er målrettet elevernes kompetencer til fremtiden. Men jeg er lige så meget med, for at skabe mig et netværk af dygtige mennesker både i Vejle og i udlandet.”
I marts begyndte projektet for alvor, da deltagerne skulle mødes for første gang i Cambridge i England. Her holdt de en konference, hvor de i grupper diskuterede, hvordan 21st century skills kan indgå i undervisningen på forskellige niveauer.
Ruben Kirkegaard, som til daglig er virksomhedsejer, stillede fx en designopgave i sin gruppe. “Hvordan kan vi arbejde med indretningen af det perfekte klasselokale?” lød den.
Herefter havde lærerne og underviserne i hans gruppe til opgave at prøve det af på eleverne. Da de i uge 40 mødtes i Vejle blev designopgaven diskuteret igen.

Sammen med Vejle Kommune har Ruben i nogle år arbejdet med skoleudvikling og skole-virksomhedssamarbejde.
“Jeg er glad for at være med i projektet, fordi jeg kan bidrage med en anden vinkel på de 21. århundredes kompetencer. I og med at jeg arbejder i en virksomhed, har jeg en indsigt i, hvordan de bliver brugt i den virkelige verden, som en folkeskolelærer eksempelvis ikke nødvendigvis har. Omvendt kan jeg også lære noget af de andre,” udtaler Ruben Kirkegaard.
I alt skal deltagerne mødes fire gange. På nuværende tidspunkt er de altså ca. halvvejs i projektet.
“Indtil videre har det været spændende at opleve, hvordan måden man driver skole på i Norge og Danmark er mærkbart anderledes fra den måde, man gør det i England og Rumænien,” mener Anders Lindskjold.
Anders Lindskjolds gruppe har med ungdomsuddannelser at gøre. Her har de arbejdet med at opstille rammer for undervisningen, der bidrager til den gode balance mellem praktisk og teoretisk arbejde.

Personlige kompetencer er måske vigtigere, end du tror!

At være med til at optimere og modernisere undervisning er noget alle projektets deltagere brænder for. Fremover håber de, at deres arbejde bliver inddraget i undervisningen mest og bedst muligt. Det er nemlig vigtigt, ikke kun at fokusere på elevernes faglige kompetencer, mener Ruben Kirkegaard og Anders Lindskjold. Man bør også lægge vægt på de personlige styrker, der bl.a. handler om samarbejde og kreativitet.
“Det jeg synes, er interessant ved 21st century skills er, at de har været anvendt i mange år, fx i virksomhedsbranchen. Men da man gav disse kompetencer et navn, blev det pludselig mere synligt,” siger Ruben Kirkegaard.
Kort efter tilføjer han: “Jeg mener, det er vigtigt at få 21st century skills ind i en skoledag, fordi de bygger på nogle menneskelige værdier, som ikke er målbare. Det handler om, hvordan man håndterer små og store problemstillinger.”