Uge 44 Future Solutions by Girls

                                                                                   af Silje Sand Dalengaard

Kan piger løse verdens problemer?
I fredags på Vejle Tekniske Gymnasium blev der afholdt et afslutningsarrangement for Future Solutions by Girls. I nogle uger har mere end 60 piger fra udskolingen været med i det naturvidenskabelige forløb, og i fredags fremviste de deres innovative projekter for forældre, venner og lærere.
Få piger vælger at uddanne sig i den naturvidenskabelige retning. Men faktisk kan mange hurtigt blive grebet af det, hvis de giver det en chance. Derfor har Vejles Tekniske Gymnasium tilbudt piger i udskolingen at deltage i forløbet Future Solutions by Girls, som skal åbne deres øjne for, hvad naturvidenskaben kan.
“Vi har brug for at få endnu flere kvindelige forbilleder i naturvidenskaben! Rigtig mange piger går glip af den mulighed, fordi de alt for tidligt i deres uddannelsesforløb mister interessen og gejsten for at interessere sig for naturfag. Det gør, at pigerne ofte fravælger naturvidenskaben på et uoplyst grundlag. Jeg er stolt af, at være med til at prøve at lave om på det,” fortæller Line Kok tydeligt engageret. Hun arbejder som naturfaglig konsulent i Vejle Kommune.
Future Solutions by Girls tager udgangspunkt i FN’s verdensmål nummer 14, “Livet i havet”. Der er fokus på havforskning og plast i havet. Derudover har Future Solutions by Girls også til formål at bidrage til den åbne skole, hvor skoler arbejder sammen med andre uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Projektarbejde inden for tre temaer

Ved tilmeldingen gennem naturfagslærerne på pigernes egne skoler i løbet af august og september skulle pigerne vælge én af tre forskellige vinkler på Future Solutions by Girls, som de ville arbejde med. Under temaet “Bæredygtighed på catwalken” skulle pigerne arbejde med, hvordan lækkert og moderne tøj forenes med bæredygtighed og miljøhensyn. Det gjorde Amalie Lotzkat blandt andre.
“I min gruppe lavede vi en stor kjole ud af plastikposer. Vi syntes, at den skulle være stor, men også pæn,” siger Amalie Lotzkat efter hun og hendes gruppe havde vist kjolen frem på catwalken.
Hvordan kan gensplejsning af organismer løse udfordringer med plast i verdenshavene?
Det undersøgte de piger, som havde valgt “Bioteknologiske løsninger i fremtiden.” Sidst men ikke mindst kunne man vælge “Digitale designløsninger i fremtiden,” hvor opgaven gik ud på at lave en kampagnefilm med fokus på plastik i verden.

Mandag i uge 39 startede forløbet ud med, at pigerne blev introduceret for Future Solutions by Girls og problemstillingerne inden for de tre temaer. Derefter skulle pigerne arbejde videre med projekterne på deres egne skoler frem til torsdag og fredag i uge 43, hvor de arbejdede med produktfremstilling i grupper på Vejle Tekniske Gymnasium.
“Da pigerne kom ud på ungdomsuddannelsen arbejdede de projektorienteret i tre værksteder afhængig af deres tema.
Jeg tror, det er vigtigt, at de prøver at arbejde både praktisk og teoretisk i vores omgivelser på Vejle Tekniske Gymnasium, som HTX-eleverne gør. På den måde, får pigerne mest ud af oplevelsen,” fortæller Else Gade, som er lektor og studievejleder på Vejle Tekniske Gymnasium.
Forløbet endte ud i, at pigerne stolte præsenterede deres arbejde for venner, familie og lærere i fredags. Til at starte med, holdt skolen rektor, Jørgen Lassen, tale. Efter pigernes egne præsentationer af deres arbejde, var der også besøg af Elsebeth Gerner Nielsen, der er rektor på Designskolen i Kolding og den norske kunstner Benthe Norhein. De fortalte om, hvordan kreativitet hænger sammen med løsninger på fremtidens problemer.
Afslutningsvist blev der delt fine diplomer ud til pigerne.
“Til at starte med tilmeldte jeg mig, fordi Future Solutions by Girls lød rigtig spændende, og jeg ville gerne se, hvad HTX bl.a. kan byde på,” udtaler Amalie Lotzkat. “Når jeg tænker tilbage, har forløbet klart levet op til mine forventninger. Især de to kreative dage på HTX var sjove,” tilføjer hun. Amalie Lotzkat går til daglig i 9. klasse på Vejle Midtbyskole.

(Muligvis) gentagelse næste år

Ugerne med Future Solutions by Girls er ovre, og både Else Gade og Line Kok håber, at pigerne har fået en god og lærerig oplevelse ud af at arbejde med fremtidens teknologi og mulighederne, det giver for uddannelse, arbejde og menneskeligt. Alt sammen viden, som forhåbentlig skal gøre det muligt for pigerne at træffe et velovervejet uddannelsesvalg.
“Der er ikke noget galt med at vælge en anden ungdomsuddannelse. Jeg synes, der er noget galt med ikke at overveje alle muligheder,” mener Else Gade.
Line Kok er enig. “Det kan ligeså vel være et fravalg af naturvidenskaben. Vi vil bare gerne brede mulighederne ud,” understreger hun.
Amalie Lotzkat er glad for, hun har været med i forløbet. Hun har både udviklet sig fagligt, men Amalie Lotzkat synes samtidig, at det har været spændende at få et indblik i, hvad en HTX-uddannelse er. Om hun i fremtiden kan se sig selv have et naturfagligt job, er hun dog ikke sikker på.

Om det siger Amalie Lotzkat: “Både og… På den ene side synes jeg, det naturfaglige er vildt spændende, og på den anden side også lidt kedeligt.”
Uafhængigt af pigernes karrierevalg kan Else Gade og Line Kok konkludere, at Future Solutions by Girls har været en succes!
Line Kok udtaler: “Det er første gang, vi prøver det af, men vi håber, at Future Solutions by Girls bliver et tilbagevendende forløb. På sigt forestiller vi os, at det også kunne involvere de almene gymnasier og erhvervsskolerne. Men først og fremmest er der forhåbentlig endnu flere piger med næste år!”

Hvis du går i 7., 8. eller 9. klasse og synes, at Future Solutions by Girls lyder spændende, har du mulighed for at deltage næste år! Snak med din naturfagslærer, og skriv til Else Gade, hvis du/I har spørgsmål på eg@sde.dk