Uge 45 Innovative ideer skal skabe værdifulde fællesskaber

                                                                           af Silje Sand Dalengaard

Der var innovation på skemaet, da der blev afholdt lokalfinaler i opfinderkonkurrencen Edison den 4., 5. og 6. november på Campus Vejle. Over 100 grupper fra 6. og 7. klasser i Vejle Kommune deltog, hvoraf kun 12 grupper gik videre til den nationale finale.
Først var både lærere og elever på camps inden Edison begyndte, dernæst arbejdede eleverne på deres egne projekter i projektperioden, som varede en uge. Under temaet “Værdifulde fællesskaber” fandt eleverne på innovative idéer, som de udviklede på. Sidst men ikke mindst forberedte de sig til de spændende lokalfinaler, der blev afholdt i starten af uge 45. Her blev det afgjort, hvilke grupper, der nu er videre i konkurrencen.
Projektet Edison går ud på, at elever i 6. og 7. klasse selvstændigt arbejder projektorienteret med formålet at skabe et produkt eller koncept, der kan forbedre noget inden for et bestemt område. I år drejer det sig som sagt om “Værdifulde fællesskaber”. Tidligere har der været temaer som “Grøn omstilling” samt “Vand på godt og ondt”.
Fælles for årene er, at uanset emnet, handler projekt Edison altid om at være nytænkende og opfindsom.
“Innovation som læringsstrategi rummer mange aspekter, der tilgodeser de kompetencer som unge forventes at mestre, for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse,” udtaler Morten Kahr. Han er UU-vejleder og er blandt andet med til at arrangere Edison i Vejle.

Lokalfinalen i Vejle

I løbet af tre dage mødtes alle skolerne fra Vejle, som var med i projektet, på Campus Vejle. Her fik alle grupperne tildelt en stand, som de dekorerede med plancher, billeder og modeller, som de brugte til at fortælle om deres projekter.
Sofie Thykjær går i 6. klasse på Skibet Skole. Sammen med to klassekammerater stillede hun op i Edison.
“Vores projekt går ud på at tilbyde ældre og udlændinge et 10-turskort, der giver adgang til 12 forskellige aktiviteter i løbet af et år, hvor de kan vælge 10 af dem. Tanken er, at der i den første weekend i hver måned bliver afholdt et arrangement som fx badminton, madlavning eller svømning. Mange udlændinge og pensionister er ensomme, og derfor vil vi gerne styrke fællesskabet mellem dem,” forklarer Sofie Thykjær, der tydeligvis er meget engageret.
I løbet af dagen fik hver gruppe besøg af tre frivillige dommere. Mange af dem var undervisere eller arbejdede i virksomheder. Eleverne pitchede deres idé for  dommerne, som efterfølgende kunne spørge ind til den. Efter besøgende måtte eleverne vente i spænding, mens dommerne rangerede projekterne og fandt ud af, hvilke hold, der skulle videre til landsfinalerne. I løbet af ventetiden kunne eleverne se, hvilke projekter de andre elever havde arbejdet med eller se sig omkring på Campus Vejle. Det er nemlig ikke tilfældigt, at lokalfinalerne blev afholdt på en ungdomsuddannelse.
“Eleverne får introduceret ungdomsuddannelserne på en nærværende måde, de bliver måske indført i et samarbejde med erhvervslivet, og de får derved indblik i deres fremtidsmuligheder. Alt sammen erfaringer, som styrker eleverne fagligt, personligt og socialt, så de bliver rustet til at træffe kvalificerede valg i fremtiden,” forklarer Morten Kahr.
Morten Kahr var selv tilstede under lokalfinalerne, og han er imponeret over elevernes projekter. År efter år bidder han mærke i, at ikke alle elever er vant til at arbejde sådan, som de har gjort under Edison. Men det er godt for dem at prøve, mener Morten Kahr.
“At eleverne arbejder kreativt og med at finde løsninger på forskellige udfordringer er relativt nyt for mange af dem. Mange er vante til at finde konkrete svar på konkrete spørgsmål. Her begynder vi med et spørgsmål eller en udfordring, som man fra starten ikke kender svaret på,” siger han.
Sofie Thykjær syntes personligt, at dét at være innovativ har været en udfordring. "Det var hårdt at idegenerere i starten, men jeg er blevet meget bedre til det. Jeg har også lært, at man aldrig skal give op. Man kan altid finde en løsning!”
Dagen sluttede af med at dommerne afslørede hvilke fire hold, der gik videre til landsfinalen i Fredericia den 21. november.
“Jeg blev lidt skuffet over min egen gruppe ikke gik videre, men det var også fair, for grupperne som gjorde, var virkelig gode,” kommenterer Sofie Thykjær på dommernes afgørelse.
Hun og hendes gruppe har overvejet at arbejde videre med deres projekt, men inden for den nærmeste fremtid har de ikke planer om det.

Vinderen findes ved Danish Entrepreneurship Award

De i alt 12 hold fra Vejle, der er videre i Edison skal dyste mod hinanden og ca. 150 andre grupper fra hele Danmark i landsfinalen, der bliver afholdt som en del af Danish Entrepreneurship Award 2019. Det er en anden iværksætterkonkurrence, hvor over 3.000 elever fra både grundskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser deltager.
Edison-deltagerne vil igen få en stand, hvor de skal pitche deres idé for tre dommere og en masse andre interesserede mennesker. Dagen vil blive afsluttet med et awardshow, hvor vinderne af Edison og de andre konkurrencer bliver afsløret foran de forventede 7.000 gæster. 1. pladsen i Edison kan tage æren og 10.000 kroner med hjem fra Fredericia.