Uge 48 Dilemmaer bag skærmen

af Silje Sand Dalengaard

Selvom sociale medier skaber og styrker venskaber, kan de også let føre til konflikter. For at undgå dem, var 18 elever fra talenskolerne i Vejle samlet den 25. november fra kl. 08.00 til 20.00 på Syddansk Erhvervsskole. Her udviklede de spillet “Dilemmagram,” der skal bruges som undervisningsmateriale til konfirmander og skoleelever.
Mange børn og unge bruger dagligt flere timer på de sociale medier. Samtidig er antallet af ensomme steget meget over de seneste år, og stadig flere unge er utilfredse med dem selv og ikke mindst deres udseende.
Forfatter, blogger og journalist Lykke Møller Kristensen udtaler: “Børn og unge er sammen på en anden måde end tidligere, og som i al anden overgang, er der ting, vi har misset. Nemlig at være opmærksomme på faldgruber, som at hjælpe børn og unge til at begå sig socialt og til at navigere i den digitale verden.”
Derfor var 18 elever fra 6. og 7. klasser i Vejle Kommune samlet i 12 timer, for at udvikle et undervisningsmateriale om livet online målrettet deres jævnaldrende. Da dagen var omme, havde eleverne i fællesskab lavet spillet “Dilemmagram”, der skal skabe dialog om de konflikter, som kan opstå på nettet.
Eleverne, som deltog på talentdagen sidst i november, kommer fra Vejles ni talentskoler. Alle var de udvalgte af talentvejlederen på deres skole.
Om morgenen blev eleverne præsenteret for den case, de gennem dagen skulle arbejde ud efter. Den tog udgangspunkt i en ægte problemstilling, som Mia Schmidt-Mikkelsen, der er sognepræst i Sct. Lucas Kirken i Aarhus reelt står overfor.

"I kraft af mit virke som præst, har jeg meget at gøre med konfirmander. Her har jeg et kæmpe ansvar for at tale med konfirmanderne om almen dannelse, etik og moral. Derfor synes jeg også, at digital dannelse er rigtig vigtigt at komme ind på. Problemet er bare, at det ikke er os voksne, der er eksperterne på det område - det er de unge,” forklarer hun. I den forbindelse gav Mia Schmidt-Mikkelsen eleverne på talentdagen den opgave at udvikle et materiale, der skulle styrke konfirmandernes digitale dannelse.
Efter eleverne på talentdagen havde idégenereret i mindre grupper, blev de enige om at udvikle et spil, der tager udgangspunkt i fire udgaver af den samme sætning, som bliver efterfulgt af fire forskellige emojies. Emojiens betydning for sætningen skal diskuteres blandt spillerne. Derefter deles spillerne ind i grupper af fire, hvoraf en deler et opslag, en anden kommentere det, én liker eller disliker opslaget og endeligt er der én, som reagere på opslaget med en passende emoji.
“Jeg håber, elever og konfirmander kan lærer noget af spillet. For jeg tror, at de fleste, som hater og skriver grimme kommentarer på de sociale medier ikke har en idé om, hvordan det påvirker andre,” siger Katrine Stengård Simonsen, der går i 7. klasse på Egtved Skole.
Lykke Møller Kristensen mener, at dét at skabe dialog om adfærden på de sociale medier er vigtigt.
Hun fortæller: “Den digitale verden har betydet en større individualisering - vi kan med andre ord bruge vores sociale medier og smartphones på vidt forskellige måder, og derfor heller ikke forstå hinanden, hvis vi ikke taler om det.”
Lykke Møller Kristensen har stor interesse for og viden om digitaliseringen og dens konsekvenser.

Jagten på det perfekte

Ud over at sociale medier let kan skabe konflikter mellem mennesker, har Katrine Stengård Simonsen også fået øjnene op for, hvilke konflikter, de kan skabe inde i én selv.
“På de sociale medier kan folk let fremstå som om deres liv er rosenrødt, og det kan påvirke andre negativt. Når jeg selv ser billeder af smukke modeller, kan jeg godt blive usikker på mit eget udseende og ikke føle, at jeg er god nok,” siger hun.
Om dét forklarer Lykke Møller Kristensen: “Unge har spejlet sig i det, de har anset for at være perfekt, og i det hele taget har de været en del af en udvikling, hvor vi endnu ikke har forstået konsekvenserne.”
Faktisk er denne stræben efter at være perfekt slet ikke noget, som hører mennesker  til, mener Mia Schmidt-Mikkelsen.
Hun udtaler: “Perfekthedskulturen på nettet er for mig at se er en trang til at opnå en form for guddommelig status. Det er ikke givet i menneskers natur. Vi er fulde af fejl. De sociale medier kan få os til at leve i en illusion af, at det er muligt at leve fejlfrit og perfekt.”
Derfor synes Mia Schmidt-Mikkelsen godt om den modbevægelse af aktivister og andre mennesker, som netop forsøger at gøre op med de sociale mediers urealistiske billede af virkeligheden.
“Der er ikke noget federe, end når folk tør vise deres skrøbelighed, for det bringer os tættere sammen! Pludselig kan man spejle sig i andre og vide, at man ikke er alene,”udtaler hun.
Det genkender Katrine Stengård Simonsen. Hun siger: “Jeg glemmer tit, at jeg på instagram ser verden gennem et filter. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at blive mindet om, at ens eget uperfekte liv også godt kan være et perfekt liv.”