Den di­gi­ta­le sko­le

Visionen er, at den digitale skole bliver en integreret del af elevernes hverdag.

Kendte og helt nye teknologier bliver fortsat en endnu større del af vores fælles hverdag. Den digitale skole 2016-20 søger at understøtte elevernes læring og dannelse og arbejder hen imod, at elever skal blive så dygtige de kan i et samfund med stadig mere it. I den forbindelse skal anvendelsen af it give pædagogisk merværdi, hvor det skal være muligt at lære på anderledes og smartere måder.

Med denne side kobles Uddannelse & Lærings øvrige indsatsområder med digitalisering. Visionen er, at den digitale skole bliver en integreret del af elevernes hverdag. Den skal åbne sig mod nye og virtuelle læringsrum og partnerskaber.

Læs her mere om visionerne for Den Digitale Skole 2016-20.

Læs mere om de digitale initiativer i dagtilbud og folkeskoler .

Kontakt evt. Mads Bo-Kristensen madbo@vejle.dk  mobil  41111619

Den Digitale Skole 2016-20

Læs digitaliseringsstrategien for: Center for Specialundervisning for Unge og Voksne,  Vejle Ungdomsskole & Sprogcenter Vejle.

Digitaliseringsstrategi 2016-20 CSV, Vejle Ungdomsskole & Sprogcenter Vejle
  • Litteratur

    Magasinet Skolebørn har i dette nummer fra august 2016 fokus på temaet: Digital folkeskole. Læs mere om, hvordan it skal give undervisningen pædagogisk merværdi.