Di­gi­tal dan­nel­se

Følgende materialesamlinger kan understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med digital dannelse. Nederst på siden findes en samling af materialer, der henvender sig til indskoling, mellemtrin og udskoling.

Med internettet og sociale mediers massive indtog bliver det væsentligt at kunne optræde ’dannet’ på nettet. Internettet er en central kilde til viden og et sted, vi mødes og skaber vores identitet. Derfor bliver det vigtigt for børn og unge at tilegne sig digital dannelse ved at indgå i trygge og værdiskabende samspil med andre mennesker i og om den virtuelle virkelighed.

Begrebet digital dannelse forstås som: 

 • evnen til at begå sig socialt og etisk i den virtuelle virkelighed.
 • evnen til at begå sig sikkert på nettet.
 • evnen til at forholde sig kritisk til oplysninger på nettet.

Nedenstående er en samling af materiale, der kan understøtte lærere og pædagoger i arbejdet med digital dannelse. Nederst på siden findes en samling af materialer, der henvender sig til indskoling, mellemtrin og udskoling. 

 

 • Etik

  Når det gælder social adfærd på nettet, er det nyt for alle – både børn, unge, gamle og fagfolk. Der savnes i høj grad fælles normer og konsensus om, hvad der er god og dårlig stil på nettet. Men man kan komme langt med sund fornuft og hverdagserfaringer. I det følgende findes et overblik over materialer, der kan støtte pædagoger og lærere i arbejdet med etik og social adfærd på nettet. 

   

  Webetik

  På emu.dk findes undervisningsforslag, der kan inspirere til arbejdet med webetik på forskellige klassetrin og i forbindelse med fx forældremøder.

   

  "Er du nice?"

  I dette materiale arbejder eleverne med etik og social adfærd på nettet. Formålet er at gøre børn og unge bevidste om vigtigheden af at være nice mod hinanden på nettet. 

 • Sikkerhed

  At kunne færdes trygt og sikkert på internettet bliver afgørende, når børn og unge går online. Herunder præsenteres eksempler, der kan være med til at skabe bevidsthed om sikkerhed på nettet og konsekvenserne af at efterlade sig såkaldte digitale fodspor.

  "Videoforløb om sikker chat og sms"

  Eleverne får i dette forløb på emu.dk mulighed for at arbejde med forskellige webetiske emner som fx personlige oplysninger, copyright og sikker chat.

 • Kildekritik

  Internettet er en central kilde til viden, men hvordan vurderer man, hvilke hjemmesider man kan stole på og ikke stole på. Med nedenstående samling af materiale er formålet at styrke elevernes kritiske sans, når de bevæger sig rundt på nettet. 

    

  Kildekritisk sans

  På emu.dk findes materiale, der kan hjælpe med at udvikle elevernes kritiske sans overfor kilderne bag hjemmesider. Et forløb med fokus på kritisk stillingtagen til reklame på nettet kan tilgås her.

   

  "Fup på nettet"

  Dr.dk sætter her fokus på, hvordan elever kan blive blive klædt på til at handle sikkert på nettet. Man kan spotte en fupbutik, teste sin egen shoppertype og se klip om svindel på nettet.

 • Andre ressourcer

  ”For real?” – om unges adfærd på de sociale medier

  Workshoprække, udbudt af Det Kriminalpræventive Råd. Formålet er at skabe et tværkommunalt forum med fælles interesse for forebyggelse af ungdomskriminalitet. Der bygges her bro mellem forskning og praksis.

  Se opsamlingen her.

  Få adgang til lektor (AAU) Malene Charlotte Larsens oplæg om: Billeddeling på de sociale medier - hvordan og hvorfor?

  Læs oplægget: Digital mobning - hvem, hvad, hvornår? med Jette Kofoed, Aarhus Universitet.

   

  "Nøgen på nettet"

  SSP i Vejle Kommune tilbyder undervisning og foredrag om sociale medier. I den forbindelse er en temadag i 2017 afholdt om unges adfærd nettet under titlen "Nøgen på nettet".

  Download her oplægget om straffelovsovertrædelser, formidlet af Erik Schramm, politiassistent og konfliktrådskoordinator ved Sydøstjyllands Politi.

  Få adgang til psykolog Anna Bjerres oplæg om unges kultur og adfærd på nettet, samt hvilken betydning det kan få for udvikling af selvværd.

   

  Center for Digital Pædagogik og Digitaldannelse.org tilbyder oplæg, workshops og materiale, der kan understøtte fagpersoner i arbejdet med digital dannelse. 

   

  Digitaldannelse.org

  Oplæg af Cand.scient.soc Jacob Brøndum Pedersen fra Digitaldannelse.org, hvor "Digital dannelse" introduceres på IT ledernetværksmødet i Vejle, dec. 2016, set ud fra et ledelsesperspektiv.

  På Læringsfestivalen 2017 fortæller han om vigtigheden af at arbejde med digital dannelse. Samtaleværktøjet “Det digitale kompetencehjul” omtales – et gratis tilbud fra digitaldannelse.org, hvor man ud fra en test kan italesætte temaer omkring digital kompetencer. 

  Prøv kræfter med det digitale kompetencehjul

   

  Center for Digital Pædagogik

  Oplæg af Cand.mag. i filosofi og psykologi Christian Mogensen fra Center for Digital Pædagogik. Her foldes de digitale medier ud, set i lyset af digital dannelse på IT Ledernetværksmødet, dec. 2016 i Vejle.

  Følg dem på Facebook for nyheder.

 • Litteratur om digital dannelse

  "Også de indfødte har brug for digital dannelse" (2017)

  UCC magasin fra februar 2017 sætter fokus på digital dannelse. Læs bl.a. om hvordan pædagoger og lærere kan udnytte teknologiens muligheder på en kreativ og skabende måde. Bliv også klogere på hvordan digital mobning undgås blandt børn, og hvordan de lærer at navigere forsvarligt online. 

   

  "Børn og unges digitale virkelighed" (2016)

  Sikker Internet Center Danmark, der består af Red Barnet, Center for Digital Pædagogik samt Medierådet for Børn og Unge sætter i fællesskab fokus på hele den digitale ramme, som børn og unge navigerer i på nettet. Med denne rapport belyses de indsatser, kampagner og ini- tiativer, som centret har været en del af i perioden 1. januar 2015 til 30. juni 2016. 

   

   "Når børn og unge deler intime billeder på nettet" (2016)

  Hæftet kan give et mere nuanceret blik på det ’digitale teenageværelse’ og er henvendt til undervisere, pædagoger, politi og forældre. Hæftet er udarbejdet af Red Barnet i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, Center for Digital Pædagogik, SSP-Samrådet og Det Kriminalpræventive Råd. 

   

   "Sociale medier, sociale dilemmaer" (2015)

  Bogen sætter fokus på digital dannelse og har til formål at rette børn og unges opmærksomhed mod deres egen færden på nettet og lære dem, hvordan man opfører sig mest hensigtsmæssigt. Internetfænomener som Facebook, Wikipedia og andre sociale medier bliver også beskrevet i bogen. 

   

  Lærernetværket - digital literacy

  Blogindlæg, hvor begreberne dannelse og literacy defineres ud fra teoretiske positioner og sættes i relation til en skolekontekst.

   

  "Digital trivsel" (2013)

  Hvilke særlige koder og problemstillinger knytter der sig til de digitale universer og sociale medier? Hvilke rettesnore er der for trivsel og mistrivsel? Og hvilke kompetencer og personlige styrker skal udvikles for, at den enkelte unge får et godt onlineliv? Det er nogle af de spørgsmål, som tages under behandling i denne antologi.

  Medieforskerne Gitte Stald, Malene Charlotte Larsen og Søren Schultz Hansen sætter fokus på hhv. den konstante mobilitet, de digitale indfødte unge og unges sociale liv på og med nettet. Tre organisationer med praksiserfaringer - Red Barnet, Cyberhus og Medierådet for Børn og Unge - bidrager med artikler om forældresamarbejde, digital rådgivning og digital mobning. Endelig sætter filosof Kristian Lund i sin artikel fokus på den digitalpædagogiske udfordring. 

 • Til forældre

  "Børn har ret til et privatliv på nettet både med og uden voksne"

  Artikel af Stine Liv Johansen. Det handler ikke blot om filtre, begrænsninger, regler eller kontrol, men om en grundlæggende dialog om, hvordan vi omgås hinanden – online såvel som offline – og om hvilken rolle, vi som forældre skal spille i forhold til vores børns liv med medier. Det er helt naturligt, at vi ønsker at kontrollere og sætte grænser for det, vi ikke forstår; for eksempel for vores børns mediebrug. Men det er måske ikke den klogeste løsning – og formentlig ikke det, vores børn har brug for. 

   

  "Der er så meget forældre ikke forstår"

  Læs guiden: "Der er så meget forældre ikke forstår"

  Mange forældre kan godt føle sig overhalet af deres børns ivrige brug af digitale og sociale medier. Hvad laver børnene? Hvad spiller de? Hvor længe skal man lade dem spille? Hvilken type videoer ser de på internettet? Skal man være bekymret? Spørgsmålene er mange, og bekymringerne er helt naturlige. For det er utroligt svært at danne sig et billede af, hvad der egentlig foregår, når børnene begynder at indgå i sociale online-relationer. Samlet er i denne guide viden og vejledning om børns liv, leg og læring med digitale og sociale medier. Guiden sigter mod forældre til 7-12-årige, men forældre til yngre og ældre børn kan også bruge den.

   

  Sex & Samfund

  Sex & Samfund tilbyder her gode råd og vejledning til, hvordan du kan tale med dit barn om livet på de sociale medier. 

  - Børn og unges oplevelser på Instagram, Snapchat og de andre sociale medier - både de gode og de dårlige – hænger tæt sammen med, hvordan de har det. Det betyder noget for deres trivsel. Derfor skal vi tale med vores børn om livet på sociale medier og lære vores børn at passe på sig selv og hinanden og at være gode kammerater også på sociale medier, siger Marianne Lomholt, national chef i Sex & Samfund.

   

  Sikkerchat.dk

  På hjemmesiden sikkerchat.dk ses nogle af de problemstillinger, forældre kan komme ud for, når de har børn, hvis dagligdag er fyldt med digitale medier.
  Der er desuden ideer til, hvordan familien kan håndtere hverdagen med de mange medier.

 • Til børn og unge

  Cyberhus

  Cyberhus er et klubhus på nettet for unge, der er mellem 9 og 23 år. Det er muligt at skrive til en voksen og få rådgivning gennem brevkasser og chat, dele sine tanker i ung-til-ung og lave billeder eller bare hænge ud. Derudover er det muligt at chatte anonymt med SSP-temaet og socialfaglige rådgivere fra Vejle Kommune. Se hvordan her

  serioest.dk

  Girltalk.dk er bl.a. en online chatrådgivning og et tilbud for unge piger, der har brug for rådgivning eller blot én at tale med.

   

  MitAssist

  MitAssist er en hjemmeside, hvor børn og unge kan modtage råd i form af ASSISTS fra jævnaldrene og voksne coaches. 

   

  BørneTelefonen

  På Børnetelefonen kan børn, udover at ringe, også modtage støtte og rådgivning på sms, chat eller igennem brevkassen og et børn-hjælper-børn-forum. 

   

  "Har du været nøgen på nettet?"

  Et hæfte med information om, hvor børn og unge kan få hjælp til at håndtere en situation samt hvordan de genvinder kontrollen.

Samlet materialesamling til indskoling, mellemtrin og udskoling kan findes nedenfor.

 

Materialesamling ifm. it-ledernetværkets temamøde d. 14. december 2016.