Matematik

It indgår i matematikundervisningen som både et mål og et middel.

Igennem de seneste årtier er it kommet til at spille en stadig større rolle i det danske samfund, i elevernes hverdag og i folkeskolens matematikundervisning. It-kompetencer er blevet en naturlig del af såvel den almene dannelse, som de krav, uddannelser og arbejdsliv stiller (Se vejledning for faget matematik - it og medier).

It indgår i matematikundervisningen som både et mål og et middel. Digitale værktøjer er nævnt flere steder i både målene og læseplanen for faget. It og digitale værktøjer er nævnt allerede fra første trinforløb.

Når vi arbejder med digitale værktøjer og it i det hele taget, kan formålet have to perspektiver:

 • Det tekniske perspektiv
  Vi kan fx. med dynamisk geometri tegne mere præcist, end vi kan tegne i hånden. Vi kan i regneark håndtere og overskue data bedre, end hvis vi har dem på papir.
 • Det didaktiske perspektiv
  De digitale værktøjer kan visualisere de matematiske begreber. Ved at lade eleverne undersøge fx geometriske egenskaber i et dynamisk geometriprogram, kan de lære noget om et givent fagligt begreb ved at arbejde i værktøjet. Det digitale værktøj kan på den måde være et middel til erkendelse eller læring.
  (“Digitale værktøjer i matematikundervisningen” af Rikke Teglskov)

I målene og læseplanen nævnes tre digitale værktøjer, som der skal arbejdes med i matematikundervisningen. Det drejer sig regneark, dynamisk geometriprogram samt CAS. I nedenstående peges på, hvilke specifikke programmer man kan vælge at arbejde med i forhold til de tre digitale værktøjer samt links, der understøtter arbejdet med disse. Derudover findes også andre digitale værktøjer til inspiration, og der tilbydes ressourcer som eksempelvis litteratur, netværk og undervisningsforløb.

 • Digitale værktøjer

  CAS: Wizkids 

  Vejle Kommune abonnerer på Wizkids CAS, der fungerer som et tilføjelsesprogram til Google Docs. Udover at løse ligninger og tegne grafer, kan programmet eksempelvis beregne ukendte værdier i trekanter vha. trekantberegneren.

  Hent her inspiration til CAS-opgaver.

  Skriftlig it-vejledning findes her. Anmod om adgang.

  Instruktionsvideo til løsning af ligninger kan ses på youtube. 

   

  Oversigt over CAS-værktøjer

  På emu.dk findes en oversigt over CAS-værktøjer, der kan bruges i matematikundervisningen. Både kommercielle og gratis programmer er omtalt.

   

  Regneark: Google sheets

  Google Sheets er digitale regneark indeholdende farverige diagrammer og grafer. I programmet er eksempelvis indbyggede formularer, pivottabeller og betinget formatering. 

  Skriftlig vejledning findes her.

   

  Geogebra

  Geogebra er et dynamisk geometriprogram, der samler geometri, algebra, regneark, graftegning, statistik og CAS i én pakke. I netværket findes en masse ressourcer til arbejdet med geogebra i matematikundervisningen. Til højre på siden har man eksempelvis adgang til 30 E-læringsmoduler til grundskolen.

   

  3D-modellering med Tinkercad 

  Med dette browser-baserede værktøj kan elever gratis udvikle 3D-designs. Eleverne kan ligeledes dele egne design samt lade sig inspirere af andre brugeres designs. Vær opmærksom på, at elever under 13 år skal have forældretilladelse. Skriftlig vejledning til Tinkercad findes her. Instruktionsvideoer findes på Tinkercads hjemmeside - nederst under fanen "learn".

  Hent her inspiration til 3D-modelleringsopgaver

 • Netværk

  Lærernetværket 

  Lærere i hele landet byder her ind med udviklede materialer og aktiviteter, der frit kan tilgås. 

   

  Materialeplatformen

  Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer læringsmaterialer til den danske undervisningssektor. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale såvel som gratis materiale, der også linkes til fra Lærernetværket.

 • Litteratur

  "Matematik med it" (2016)

  Denne bog beskriver i otte artikler nogle væsentlige emner, der kan være med til at danne en ramme for lærerens didaktiske og metodiske tænkning i forbindelse med planlægning af undervisning. Forfatterne dækker bredt det matematisk-pædagogiske spektrum. Red.: Pedersen, J. m.fl.

 • Formidling og diskussion

  Skoletube

  På denne hjemmeside findes en række digitale værktøjer, der kan understøtte formidling og diskussion på et visuelt plan. Prøv eksempelvis kræfter med screencasts (Screencast O Matic), præsentationsplatforme (Prezi) og animationsfilm (PowToon). Unilogin er nødvendig.

   

  Skoleblogs 

  Denne tjeneste tilbyder en række læringsmiljøer og sociale netværk bundet op omkring blogværktøjet Wordpress. Her kan findes og oprettes alt fra klasseblogs, bogblogs, wikier, portfolier, webaviser, e-bøger, tidslinjer, projektværktøjer til lukkede chatkanaler og meget mere. Unilogin er nødvendig.

   

  Padlet

  Padlet er en hjemmeside, hvor en fælles digital opslagstavle stilles til rådighed. Her kan du og andre dele informationer med hinanden. Login er nødvendig. Se instruktionsvideoen her.

   

  Pitcherific

  Pitcherific er en hjemmeside, hvor formidling, herunder pitches/elevatortaler på 30 sekunder kan trænes gratis. En pitch indskrives ud fra hjælpespørgsmål, og værktøjet angiver om pitchens længde passer til den tid, der er til rådighed. Login er nødvendig.

   

  Mindmeister

  MindMeister er et online mindmapping værktøj, der kan anvendes til at tage noter, brainstorming, projektplanlægning mv. 

 • Kontaktperson

  Matematikkonsulent, Ditte Meulengracht Thommesen

  DIMTH@vejle.dk