Na­tur­fag

Naturfaglige kompetencer defineres fremover: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation. Det kræver en nytænkning af undervisningen og dermed det didaktiske design for naturfagsundervisning generelt.

Naturfagene gennemgår i disse år en større forandring, hvor fokus skifter fra specifikt fagfagligt indhold til udviklingen af naturfaglige kompetencer, der defineres som: undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.

Det kræver en nytænkning af undervisningen og dermed det didaktiske design for naturfagsundervisning generelt.

Undervisningen skal ud over at have en faglig basis også tænke i udfordringer og problemstillinger og praktiske løsninger på praktiske problemer. Det giver mulighed for at sammentænke fagene - ikke kun naturfagene, men også på tværs af fagblokke, så fx samfundsfag og Håndværk & Design kan komme i spil.

I Vejle kommune satser vi de kommende år på at implementere Engineering som metode i naturfagsundervisningen gennem hele skoleforløbet. At lægge sig op af ingeniørers arbejdsmetoder kræver netop den aktuelle problemstilling, forståelse af brugeres behov og udvikling af mulige løsninger. Med naturfag og naturvidenskabelige udfordringer som udgangspunkt og med en digital dimension i opgaveløsningen.

En digital platform skal bidrage med værktøjer til dataopsamling og produktion af mulige løsninger. Det vil give rigtig god mening at tænke naturfagene sammen med FabLab og MakerSpaces i endnu højere grad end det er tilfældet nu.

 • Fagportaler

  NaturTeknologifaget, mellemtrin

  Vejle Kommune abonnerer på NaturTeknologifaget 4.-6- klasse (Clio Online). NaturTeknologifaget er et undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til natur/teknologiundervisningen i grundskolen.

 • Ressourcer

  Googlemappe "Indskoling, mellemtrin og udskoling"

  Her er en mulighed for at dele eksemplariske forløb. Et lukket netværk med adgang til naturfaglige materialer. Tilgængelig med Vejle-mail. Alle naturfagslærere i Vejle kan anmode om adgang. 

   

  UVM.dk

  Vejledning for natur/teknologi samt naturfag i udskolingen.

   

  Astra.dk

  Astra er det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed i Danmark. Astra er en sammenlægning af NTS-centeret og Danish Science Factory, og fra 2016 også ScienceTalenter.

   

  KATA-fonden

  Katafonden er en internationalt orienteret forsknings- og udviklingsenhed, der udvikler og driver projekter med fokus på læring og innovation.

   

  Økolariet

  Økolariet er et viden- og oplevelsescenter i Vejle. Gennem udstillinger, undervisning og arrangementer opnår de besøgende viden om natur, miljø, energi, klima, kost, sundhed, innovation og meget mere.

   

  Givskudzoo.dk

  I Givskud Zoo foregår undervisningen primært ude i parken, og eleverne får ny viden gennem praktisk arbejde, øvelser og engagerende undervisning med en tværfaglig tilgang. Målet er at skabe fascination og forståelse for dyrenes biologi og adfærd samt engagement i bevarelsen af verdens dyreliv.

   

  INSERO

  INSERO kickstarter nye koncepter og teknologier inden for innovation, entreprenørskab samt teknik og naturvidenskab. Derudover testes nye teknologier, som kan motivere og styrke eleverne i deres læring. 

  "Engineering Lab” (INSERO)

  Her er fokus på at udvikle elevers evne til at arbejde med praktisk problemløsning i samspil med teknologi.

  "Mobile lab"

  INSERO stiller rullende laboratorier til rådighed, der kører rundt til grundskoler og gymnasier med det formål at øge skoleelevers interesse for innovation og naturvidenskab. Vejle Kommune har indkøbt klippekort til brug.

   

 • Dataopsamling

  Datalogger og sensorer i KFS kan udlånes gennem Dit Pædagogiske LæringsCenter

  Tilgængelige materialer: 

  • Kroppen kan
  • Bølgerne i Vejle
  • Vand i Vejle
 • Produktion og formidling

  Skoletube

  På denne hjemmeside findes en række digitale værktøjer, der kan understøtte formidling og diskussion på et visuelt plan. Prøv eksempelvis kræfter med screencasts (Screencast O Matic), præsentationsplatforme (Prezi) og animationsfilm (PowToon). Unilogin er nødvendig.

   

  Skoleblogs 

  Denne tjeneste tilbyder en række læringsmiljøer og sociale netværk bundet op omkring blogværktøjet Wordpress. Her kan findes og oprettes alt fra klasseblogs, bogblogs, wikier, portfolier, webaviser, e-bøger, tidslinjer, projektværktøjer til lukkede chatkanaler og meget mere. Unilogin er nødvendig.

   

  Padlet

  Padlet er en hjemmeside, hvor en fælles digital opslagstavle stilles til rådighed. Her kan du og andre dele informationer med hinanden. Login er nødvendig. Se instruktionsvideo her.

   

  Pitcherific

  Pitcherific er en hjemmeside, hvor formidling, herunder pitches/elevatortaler på 30 sekunder kan trænes gratis. En pitch indskrives ud fra hjælpespørgsmål, og værktøjet angiver om pitchens længde passer til den tid, der er til rådighed. Login er nødvendig.

   

  Mindmeister

  MindMeister er et online mindmapping værktøj, der kan anvendes til at tage noter, brainstorming, projektplanlægning mv. 

   

  Tinkercad 

  Med dette browser-baserede værktøj kan elever gratis udvikle 3D-designs. Eleverne kan ligeledes dele egne design samt lade sig inspirere af andre brugeres designs. Vær opmærksom på, at elever under 13 år skal have forældretilladelse. Skriftlig vejledning til Tinkercad findes her. Video tutorials findes på Tinkercads hjemmeside - nederst under fanen "learn".

   

 • Netværk

  ScienceNetværkVejle

  Google+gruppe, hvor skoler har mulighed for at være repræsenteret i netværket gennem deres naturfagsvejleder. Anmod om medlemskab med Vejle-mail. Medlemskabet godkendes af naturfaglig konsulent. 

   

  Netværk for naturfaglige vejledere og engineering-lærere.

  Lukket googledrev-mappe for naturfaglige vejledere og engineeringlærere. Anmod om medlemskab med Vejle-mail. Medlemskabet godkendes af naturfaglig konsulent.

 • Kontaktperson

  Naturfaglig konsulent, Line Kastorp Kok

  LINKK@vejle.dk