Inter­natio­nal Di­men­sion

Globalt medborgerskab indebærer, at eleverne arbejder med elementer, der udvikler interkulturelle kompetencer – evnen til at forstå, reflektere og handle på udfordringer og muligheder. Centrale begreber vil være bæredygtighed og klimaudfordringen.

Globalt samarbejde

Uddannelse & Læring har udarbejdet en støtte til skolernes arbejde med det internationale/globale, der kan anvendes af alle fag på alle alderstrin til planlægningen og afviklingen. Uanset om man vil lidt eller rigtig meget. Se under "Årlig international Dag"

Internationalt fokus i uge 22 
Internationalt udvalg opfordrer til, at der på skolerne hvert år i uge afholdes en temadag med fokus på den internationale/ globale dimension.

Internationalt Udvalg

2 gange om året mødes Internationalt udvalg, der har deltagelse fra VIFIN, CFU, U & L , men overvejende skoleledere. Udvalget drøfter vinkler på arbejdet med den internationale dimension og globaliseringsundervisning og aftaler dagsordenen for

Lærernetværket

Et sparringsnetværk for det internationale arbejde på skolerne med videndeling og præsentation af NGO'er, der ønsker samarbejde om globaliseringsindsatser med vore skoler. Alle skoler inviteres til at sende en udpeget repræsentant til disse 2 årlige møder.

Bruxelles
Vejle Midtby besøger 2 Bruxelles-skoler i 2015