År­lig inter­natio­nal Dag

Internationalt udvalg opfordrer til, at der hvert år i uge 22 afholdes en temadag på skolerne med fokus på den internationale/ globale dimension.

Om dette bliver en selvstændig dag eller den indgår i et længere forløb, aftales på den enkelte skole.
Uddannelse & Læring har udarbejdet en støtte til skolernes arbejde med det internationale/globale, der kan anvendes af alle fag på alle alderstrin til planlægningen og afviklingen. Uanset om man vil lidt eller rigtig meget.

Som det fremgår af beskrivelsen nedenfor, foreslås en progression i det internationale arbejde med afsæt i elevens forventede forforståelser.

Indskolingsdelen 

Fokuserer på:
Kulturforskelle i Danmark, Færøerne, Grønland og det øvrige Norden

Mellemtrinsdelen

Fokuserer på:
International kulturforståelse med udgangspunkt i nationaliteter, der optræder i Danmark

Udskolingsdelen

Fokuserer på:
Global undervisning – evt. tematiseret : klima, bæredygtighed, medborgerskab etc.

 • Indskolingsforløb

 • Lær noget om Grønland

  Grønland

  Besøg det grønlandske hus i Aarhus eller i Odense. Få besøg af en gæstelærer fra Grønland, lån materialekasse fra det grønlandske hus, deltag i kulturelle arrangementer, byg en iglo, lav grønlandsk håndarbejde, lav grønlandsk mad, leg hundeslæde, lav grønlandsk quiz.

 • Alfons Åberg - svensk og dansk sprog.
  Et forløb der sætter fokus på det svenske og danske sprog
  Fag: dansk
  Klassetrin: 2. - 4. kl
 • Sammenlign eventyr i Norden
  Sammenlign eventyrer fra flere nordiske lande. Find ligheder og forskelle. 
  Skriv eller fortæl nye eventyr med elementer fra flere kulturer.   
  Fag: Dansk
  Klassetrin: 5. - 7. kl
 • Cool it - lær norsk og svenskprog

  Lav animationer med norsk eller svensk tale

  fag: Dansk

  Klassetrin: 3.-4.kl

  Lær om norsk og svensk sprog på følgende link http://coolitconsult.dk/lav-animationer-med-norsk-eller-svensk-tale/

 • Indskolingen - aktiviteter

 • Kunst afspejler Kulturer
  Besøg på museum for at se ting fra andre kulturer. 
  Derefter skal eleverne vælge en enkelt eller to ting , som skal præsentere deres egen kultur. 
  Snak om, hvor vanskeligt det er at bedømme andre kulturer ud fra ganske få informationer. 
  Få besøg af en kunstner fra en anden kultur som gæsteunderviser.
 • Stamtræ

  Fag: dansk, engelsk, historie

  Klassetrin: 1. - 4. kl

  https://aabenskole.vejle.dk/international-dimension/aarlig-international-dag/

   

 • Sy flag fra Norden
  Sy flag fra Nordens lande og hæng dem op i skolen.
  Fag: Håndarbejde
  Klassetrin: 4. - 6. kl 
 • Det står i hænderne
  Fag: dansk, engelsk
  Klassetrin: 1. - 4. klasse
 • Mellemtrinsforløb

 • Lossepladsbørn i Cebu City
  Dette danskfaglige undervisningsmateriale giver indblik i levevilkår for nogle af Filippinernes fattigste familier.Materialet tager udgangspunkt i 10 videoklip af 3-5 minutters varighed. I disse klip fortæller tre børn om deres liv ved en losseplads i Cebu City i Filippinerne. Hertil er knyttet forskellige forslag til opgaver.

  Materialet kan suppleres med lån af en tilhørende genstandskuffert.

  Målgruppe:5.-6. klasse.

  Fag: dansk

  Læs mere http://lossepladsboern.dk/

 • Smarte rettigheder

  Smarte Rettigheder er et undervisningsforløb om børns rettigheder, som MUNDU udbyder.

  Dette website giver en grundig introduktion til børns rettigheder og kan sagtens stå alene. Det kommer omkring rettighedernes fire hovedtemaer og lægger op til gruppearbejde omkring disse.

  Klassetrin: 6.-7. klasse.

  Fag: dansk

  Læs mere http://smarterettigheder.dk/

 • Sammenlign eventyr fra flere nordiske lande
  Sammenlign eventyr fra flere nordiske lande. Find ligheder og forskelle. 
  Skriv eller fortæl nye eventyr med elementer fra flere kulturer.   
  Fag: Dansk
  Klassetrin: 5. - 7. kl
 • Mellemtrin - aktiviteter

 • Lav en quiz
  Lav en digital quiz om dansk kultur vs. andre kulturer.
  Følgende online ressourcer kan anbefales: Kahoot.com, Jeopardylab.com, Testmoz.com
  Fag: dansk, engelsk, tysk, fransk, historie
  Klassetrin: 4. - 6. kl
 • Stamtræ
  Eleverne laver stamtræ om deres familier.
  Fag: dansk, historie, engelsk, tysk, fransk
  Klassetrin: 5. - 7. kl

  Læs mere https://docs.google.com/document/d/1i6u_Vdtg1BzIC4i-naUsSWZE6mkwUwuszV7TLclQpkk/edit

 • Internationalt melodi grand prix
  Gruppevis vælger eleverne et land, de vil repræsentere.
  Eleverne finder en sang , der
  har sin rod i det valgte land.
  Dernæst indøver de sangen, med musikledsagelse og scenografi. Melodi Grand Prix'et kan begynde!
  Fag: Musik
  Klassetrin: 4. - 6. kl. 
 • Førstehåndsindtryk

  I denne øvelse drøftes elevernes førstehåndsindtryk og deres fordomme om folk.

  Fag: dansk, engelsk, tysk, fransk 
  Klassetrin: 5. - 7. kl
 • På jagt efter kulturelle fodspor

  Fag: dansk, engelsk, tysk, fransk, historie

 • Dansk historie i Afrika
  Lær historien i et land i Afrika, som har tætte forbindelser i Danmark.
  -Historie om dansk slavehandel.
  -Historie om dansk mission i Tanzania.
  Fag: historie, dansk
  Klassetrin: 5. - 9. kl
 • Flag fra hele verden

  Sy flag fra hele verden og hæng dem op i skolen.

  Fag: Håndarbejde
  Kassetrin: 4. - 6. kl 
 • Vores fælles historie
  Lær om andre kulturelle betydningsfulde bidrag til vor fælles historie.
  - hvor kom de første danskere fra 
  - store grupper af indvandrere til Danmark
  - kendte danskere fra udlandet
  - kend din egen families histore
  Fag: Historie
  Klassetrin: 5. - 7. kl
 • Min personlige pizza

  Eleverne laver personlige "pizzaer" som beskriver deres liv og interesser.

  Fag: dansk, engelsk, historie

  Klassetrin: 5.-7.kl
  Læs mere https://docs.google.com/document/d/1rJ-KY9osqLnIEjAWjYzOwK5v4Nv1LVKGVr_qSCIEPXc/edit

 • Udskolingsforløb

 • Verdensmålene

  I september 2015 lanceredes 17 Verdensmål (for bæredygtig udvikling). Målene har bæredygtighed som et gennemgående tema. Verdensmålene er en fælles vision for alle lande. 
  Formålet med forløbet er at danske elever får kendskab til Verdensmålene (for bæredygtig udvikling). Derudover er formålet, at eleverne kan producere og formidle en multimodal tekst til en målgruppe.

  Fag: Dansk
  Klassetrin: 7. - 10. kl
 • Rollespil: De olympiske lege

  Lav et rollespil over de olympiske lege for hele årgange eller hele skolen.

  Alle eleverne tildeles en karakter fra et bestemt land og skal sætte sig ind i bestemte elementer fra denne kultur og personen:
  - Hvad er din karakter kendt for? 
  - Hvilket sprog taler din karakter?
  - Hvilket tøj har denne person på?
  - Hvilken kultur tilhører din karakter?
  - Er der nogle bestemte kendetegn ved denne kultur som kan vises frem?
  - osv. 
  Afslutningsvis gennemføres de Olympiske lege for alle på skolen/på årgangen.
  Fag: Idræt, tysk, engelsk
  Klassetrin: 7. - 10. kl
 • Udskolingen - aktiviteter

 • Deadline Athen
  Hvert år lykkes det 5.000 flygtningebørn at krydse Europas grænse. De er på jagt efter asyl og et bedre liv. Men kun de færreste når deres mål. det interaktive rollespil, Deadline Athen, styrer du journalisten, der rejser til Athen for at fortælle historien om de afghanske flygtningedrenge i Europa.
  Klassetrin: 7.- 10.
  Fag: Dansk og Samfundsfag
 • 60 sekunder = 1 minut eller er det?

  Vi forstår, føler og opfatter alle ting forskelligt.

  Denne øvelse er kort og giver stof til eftertanke og dialog.
  Fag: Alle
  Klassetrin: 7. - 10. kl
 • Lav en quiz
  Lav en digital quiz om en anden kultur eller dansk kultur vs. andre kulturer.
  Følgende online ressourcer kan anbefales:
  Fag: dansk, engelsk, tysk, fransk, historie, samfundsfag
  Klassetrin: 7. - 10. kl
 • Tre u-landsfrivillige i Batanga

  Denne øvelse er et situationsspil, hvor eleverne oplever nogle af de problemer, som kan opstå ved et kulturmøde. 
  Fag: dansk, samfundsfag, engelsk, tysk

  Klassetrin: 7. - 10. kl
  Læs mere https://globalskole.dk/
 • Rollespil: De olympiske lege

  Lav et rollespil over de olympiske lege på hele årgangen eller hele skolen. Hver elev tildeles en karakter, som de skal undersøge forskellige oplysninger omkring og afslutningsvis præsentere i det afsluttende rollespil.
  - Hvad er din karakter kendt for?

  - Hvilket sprog taler din karakter?
  - Hvilket tøj bruger din karakter?
  - Hvilken kultur og land kommer din karakter fra?
  - osv.
  Afslutningsvis gennemføres de olympiske lege, hvor alle karakterne præsenteres.
 • Artikler med internationale indslag
  Udgiv et særnummer af jeres skoleblad eller skriv artikler til Skoleintra med internationale indslag.
  Lav for eksempel et interview el. lign. til brug i jeres artikel.
  Fag: Dansk, engelsk, samfundsfag
  Klassetrin: 7.-10. kl