Ansøgningsprocedure til Børn & Unges internationale pulje

- puljen understøtter daginstitutioner og skolers udveksling med skoler/institutioner i andre lande

Puljen skal søges senest 1.november for det kommende kalenderår. 

B & U's internationale pulje

Puljens formål:

Formålet med den internationale pulje er at yde et bidrag, der gør de relativt store driftsudgifter ved samarbejde over landegrænser lidt mere overkommelige for de enkelte skoler/daginstitutioner.

Puljen er begrænset og kan derfor ikke finansiere alle de udgifter, der er forbundet med internationalt samarbejde. Ligesom den kun kan imødekomme en begrænset række ansøgninger.

Hvad kan der søges tilskud til?

Der kan søges tilskud til:

  • Udveksling/ besøg eller projekter, der omfatter direkte kontakt mellem daginstitutionsbørn, folkeskoleelever og unge i Vejle Kommune og elever/børn og unge fra andre lande.
  • Personaleudvikling i udlandet.
  • Medfinansiering til ophold, transport og ekstraordinært afholdte arbejdstimer.
  • Udflugter og lederindkvartering ved besøg fra udlandet.

Hvor stor en del kan tilskuddet udgøre?

Der ydes max 50% af transportudgifterne ved sådanne projekter og max 25% af ophold samt ekstra medgåede arbejdstimer i udlandet. Skoler/daginstitutioner sikrer selv finansiering af de resterende udgifter. 

Sådan søger du puljen:  

Du ansøger den internationale pulje for det kommende kalenderår ved at besvare nedenstående spørgsmål og fremsende ansøgningen til Erik Grønfeldt ergro@vejle.dk senest 1.november. 

Ansøgningerne vil derefter blive vurderet og puljemidlerne fordelt i B&U. Skolerne/daginstitutionerne vil få tilbagemelding inden jul om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet.

NB:

Der er alternative muligheder for at opnå projektstøtte.

EU's Erasmus+ program til KA 1 har ansøgningsfrist 01.03.

Til samarbejder på nordisk plan kan der søges i Nordisk Ministerråds Nordplus Junior  program senest 01.02. 

Ansøgning til B&U's internationale pulje tilstræbes at være enklest muligt:

Følgende skal oplyses:

1. Budgetår

2. Skolen/daginstitutionens navn:

3. Ansøgningen vedrører:

4. Samarbejdspartner i udlandet:

5. Formål med projekt, der ønskes støttet:

6. Elevgruppe/børnegruppe:

7. Tidspunkt/periode for afvikling:

8. Ansøgningsbeløb, fordelt på transport, ophold, løn 

    (budgetoverslag vedlægges ansøgningen)