MUNDU

MUNDU - center for global dannelse. Tilbyder bl.a. gæstelærere, undervisningsmaterialer, workshops og filmvisninger

MUNDU arbejder for, at den globale dannelse bliver en selvfølgelig del af den almene dannelse af danske børn og unge gennem pædagogiske undervisningsprojekter og interkulturelle aktiviteter.

Fokus: befolkningsforhold og levevis i hele verden

-Gæstelærere (pris per lektion)
-Undervisningsforløb (gratis!)
-Genstandskufferter (14 dages lån koster 200 kr. + fragt)

Trommer og Tale: Gratis tilbud om gæstelærerbesøg og lærerkursus: