Nord­plus

Nordplus yder tilskud til udveksling af undervisere, elever, studerende samt til netværks- og projektsamarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og uddannelsesaktører i Norden og de baltiske lande. Sigtet er at fastholde samhørigheden mellem landene og styrke udviklingen og kvaliteten inden for uddannelsesområdet. Nordplus omfatter i alt fem programmer, som tilsammen henvender sig til alle dele af uddannelsesområdet, fra børnehaver og grundskoler til videregående uddannelse og voksenuddannelse. Tre af programmerne er rettet mod bestemte sektorer i uddannelsessystemet, mens de to øvrige går på tværs af sektorerne.

Ansøgningsfristen er den 1. februar for samtlige Nordplus-programmer.
Læs mere hér
BEMÆRK: Den side, du her linkes til, er ikke nødvendigvis opdateret af UVM, men mønsteret for projekterne og ansøgningsfristerne har været de samme i en årrække, så der kan pejles efter det, du læser.