Verdensmålene i undervisningen

Der er i dag mange grunde til at inddrage det globale perspektiv i undervisningen i Folkeskolen.
Forenklede Fælles Mål skriver perspektivet direkte eller indirekte ind, f.eks skal eleverne efter 6.kl i natur/teknologi kunne diskutere energikilder i et bæredyg-tighedsperspektiv.
Globalt medborgerskab indebærer, at eleverne arbejder med elementer, der udvikler interkulturelle kompetencer – evnen til at forstå, reflektere og handle på udfordringer og muligheder. Centrale begreber vil være bæredygtighed og klimaudfordringen.
Med Fælles Mål er der for hvert fag præciseret, at der skal arbejdes med

https://emu.dk/grundskole/engelsk/fns-verdensmal

https://www.verdensmaal.org/verdenstimen

Dette site er tænkt som forvaltningens hjælp til skolens lærere/pædagoger i arbejdet med den internationale dimension.
Konkret er det vedtaget, at skolerne hvert år afvikler en dag med fokus på det globale perspektiv.