100% frem­med - rund­vis­ning med ud­stil­ling og work­shop

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Dansker

Indhold:

100% FREMMED? er et dokumentarisk kunstprojekt med 100 portrætter og 100 tekster af 100 borgere, der statistisk repræsenterer de 161.000 mennesker, der har fået asyl i Danmark i tiden 1956-2017. De senere år har flygtningedebatten domineret mediebilledet. Først var der fokus på dem, som ankom, mens blikket nu især er rettet mod dem, som er her. Det spørgsmål, der går igen, er, hvor danske eller fremmede de i grunden er? Med 100% FREMMED? svarer 100 tidligere flygtninge på dette forsimplende spørgsmål med 100 komplekse, personlige og vidt forskellige fortællinger om at være menneske i Danmark i dag - fremmed eller ej. Forløbet består af rundvisning i udstillingen, undervisningsmateriale og workshops i et af fagene dansk, billedkunst eller samfundsfag.

Praktisk info: For mellemtrin kan bookes en 2 eller 3-timers workshop - morgenmodul 8.30-11.30. For udskolingen kan bookes 3-timers workshop -
eftermiddagsmodul 12.00-15.00. Begrænset antal pladser. Fem pladser til mellemtrin og fem pladser til udskoling. 

Tidspunkt: Uge 21, 2019

Varighed: 2 x 45 min.

Sted: Vejle Bibliotek

Booking: Tilmelding senest den 1. april 2019 til Maria Graversen, mg@vejlebib.dk.

Kontakt: Læs mere om udstillingens koncept på 100pctfremmed.dk/flygtninge eller kontakt Maria Graversen, mg@vejlebib.dk for yderligere oplysninger om forløbet.

FÆLLES MÅL - MELLEMTRIN:
Dansk: fortolkning - fortolkning,oplevelse og indlevelse
Billedkunst: Billedanalyse - billedfunktion og billedkomposition
Billedkunst: Billedkommunikation - udstilling og formidling
Historie: Kildearbejde - historiske spor
Historie: Kronologi og sammenhæng - kronologi, brud og kontinuitet

FÆLLES MÅL - UDSKOLING:
Dansk: Fortolkning og fremstilling - fortolkning og fremstilling
Billedkunst: Billedanalyse - billedfunktion og billedkomposition
Billedkunst: Billedkommunikation - materialer og billedfremstilling
Samfundsfag: Social og kulturelle forhold - socialisering
Samfundsfag: Politik - demokrati
Samfundsfag: Politik - medier og politik