5 minutter af timen

Start timen med bevægelse og sang

Musik & Motorik

Målgruppe

Indskolingen

Indhold og aktiviteter

Vi anbefaler at starte hver time med 5 minutters bevægelse. Man kan nå 1-2 sange på de 5 minutter, og det gør en verden til forskel. Denne start på timen med leg, musik og bevægelse giver en følelse af fællesskab, der motiverer alle til at deltage på lige fod, når timen går i gang. Vi tror på, at en fælles god start på timen giver ro i klassen og opmærksomme elever.

Slut ALTID de 5 minutter med en ”stille-remse”, som I også får af os. Vi giver mulighed for at starte traditionen “5 minutter af timen” med en interaktiv koncert (TRIO), hvor indskolingens børn og personale bliver sat ind i de øvelser, som hører til sangene*. Det gør vi for, at klasserne kan komme godt fra start og allerede kender sangene og øvelserne, når hverdagen går i gang. Efter koncerten kommer vi rundt i klasserne, 5 minutter pr. klasse, og demonstrerer en timestart. Vi leverer materialet med instruktion til øvelserne og musikken i det format, skolen skal bruge (CD / digitalt).

Der er også mulighed for at købe materialet uden koncert/introduktion. Materialet indeholder: 1) Musikken på CD og digitalt (sendt som mp3) 2) Sanghæfte (både trykt og digitalt) med noder og sangtekster. 3) Bevægelsesguide til sangene (både trykt og digitalt)

Elevernes læring

Eleverne mærker på egen krop, hvordan musik og motorik (sat sammen på den rigtige måde) gør hele kroppen og hjernen klar til at modtage undervisning. Mange elever vil få sig en aha-oplevelse og føle sig klar på en en helt ny måde, når timen starter med en fælles aktivitet, som ikke handler om at tie stille. 

At starte timen på en genkendelig måde i fællesskabsånd giver alle i klassen samme forudsætning for at starte timen med fuld opmærksomhed rettet mod indlæring.

Økonomi:

Koncert, introduktion og materiale: 9.000,-                                                                                                                                                                                                             

Kun materiale: 3.000,-  (se bilag) 

Kontaktoplysninger:

Musik & Motorik

Anders Føns Haaber (Fruerstuevej 31, 5700 Svendborg)

Mobil 31271000     Mail info@musikogmotorik.dk 

Web   www.musikogmotorik.dk