Års­tids­festen

Et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Gennem dette forløb får eleverne et indblik i og en forståelse for, hvordan livet i Jernalderen var afhængigt af naturen, årstidernes skiften og gudernes velvilje.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
3.-6. klasse

VARIGHED
1, 2 eller 3 dage med eller uden overnatning

PRIS
70 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
80 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.

Årstidsfesten