Ame­ri­kansk Rund­bold

Et læringsforløb fra Hover IF

Amerikansk rundbold

Indhold og aktiviteter

Du kan nu inddrage amerikansk rundbold i din idrætsundervisning med gratis instruktion og undervisningsmateriale.

Dansk Softball Forbund har udviklet et 5 lektions undervisningsmateriale, der kan bruges i skolen. Skoler tæt på eksisterende klubber bliver tilbudt et forløb med en instruktør. Da Hover IF har en klub i Vejle, er denne mulighed åben for skolerne i og rundt om Vejle. Lektionshæftet lægger op til et forløb, hvor eleverne har 5 lektioner á ca. 65-75 aktive minutter.

En lektion i Amerikansk Rundbold består af: 1. Opvarmningsleg (5 min) 2. Grundøvelser med opvarmning af centrale led og muskler (5-10 min) 3. Øvelser for lektionens tema (20-30 min) 4. Amerikansk Rundbold-spil (25-30 min)

Hver lektion indeholder elementer af de færdigheds- og vidensmål, som måles efter 2. og 5. klasse. Lektionerne kan tilpasses alle klassetrin ved at variere, hvor hurtigt undervisningen går frem og/eller inkludere flere øvelser (se s. 32 og fremad). Hver lektion har en tjekliste med, hvad der skal bruges til lektionen samt en oversigt over, hvilke videoøvelser i DIF’s app, der passer til lektionen. Et diplom kan udleveres til eleverne efter undervisningsforløbet.

Fag og fagområder

Undervisningsmaterialet tager særligt afsæt i de to kompetenceområder ’Alsidig idrætsudøvelse’ og ’Idrætskultur og relationer’ og giver ligeledes bud på, hvordan eleverne kan arbejde tværfagligt med Amerikansk Rundbold. Et undervisningsforløb kan kombineres med andre fagområder: Engelsk, Historie, og Matematik. (se s. 36 og fremad).

Elevernes læring

I et undervisningsforløb kommer eleverne især igennem kompetenceområderne: 1) Alsidig idrætsudøvelse med opfyldelse af færdigheds- og vidensmålene indenfor: - Boldbasis og boldspil - Løb, spring og kast 2) Idrætskultur og relationer med opfyldelse af færdigheds- og vidensmålene indenfor: - Samarbejde og ansvar - Normer og værdier - Ordkendskab - Idrætskultur og relationer ( se s. 7 og fremad).

Økonomi

Der er ingen udgifter for skolen. Forbundet har lavet udviklingsarbejdet med hæfte og lektioner i samarbejde med DIF. Det er forbundet, der kan stille en gratis instruktør til rådighed. Udstyret kan evt. lånes hos CFU eller hos klubben Hover IF Softball i Vejle www.hover-if.dk/softball

I øvrigt

Hover IF Softball arbejder på at afholde skole stævner i Amerikansk Rundbold i 2018 for 2.-3. klasser og 4.-5. klasser.

Kontaktoplysninger

Anton Weijsenfeld, Hover Softball         mobil 40 25 09 00

Tina Jensen, Dansk Softball Forbund   mail titj@softball.dk    mobil 21 67 61 35

Hover IF Softball www.hover-if.dk/softball mail vejle.softball@gmail.com