at skri­ve på stjer­ne­sprog

- et læringstilbud fra Vejle Provsti

At være menneske i verden
At være menneske i verden

Beskrivelse: Et undervisningsforløb med afsæt i det bibelske skabelsesbegreb, der har til formål at hjælpe eleverne til at sætte ord på det at være menneske.  
Forløbet tager udgangspunkt i undervisningsmaterialet ”At skrive på stjernesprog” , som leveres af Skole-kirke-Vejle. Elevhæftet indeholder udover de bibelske skabelsesberetninger samt teorien om Big Bang henvisninger til moderne digte, sange og salmer som inspiration til en lyrisk skriveproces og leg med ord.

Indhold: De bibelske skabelsesberetninger og 1-2 salmer om temaet introduceres i kirken som oplæg til samtale og det videre undervisningsforløb, skriveprocessen m.v.

Materialer: Lærer- og elevhæfte, ”ordskab” og samtalekort lånes som klassesæt af Skole-kirke Vejle, som bringer materialet til skolen  

Aktiviteter: Bibelfortælling og introduktion. Fællessang og oplæsning af digte/salmevers i kirkerummet og fra prædikestolen. Oplæg til samtale og tid til spørgsmål.

Sted: Den lokale sognekirke

Tidsramme: En dobbeltlektion i kirken med gæstelærer. Derudover indeholder lærer- og elevheftet undervisningsmateriale til ca. 10 lektioner opdelt i fem faser, hvoraf kirkebesøget indgår i opstarten af forløbet. Alt efter tidsramme og prioriteringer kan forløbet også gennemføres i forkortet udgave.

Dato: Fredag den 14. og torsdag 15. januar – efter nærmere aftale.

Pris: Gratis

Forberedelse:

Temaet kan evt. introduceres ved en gennemgang af teorien om Big Bang.

Tilmelding:

Skole-kirke Vejle, skolekoordinator Pia Werborg, 29170252, skolekirkevej@gmail.com