Besøg på rens­nings­anlæg

Et læringstilbud fra Økolariet

Indhold:

Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i en rundvisning på Vejle Renseanlæg, Toldbodvej 20.

Vi følger spildevandets vej rundt på anlægget og gennemgår renseprocessen fra indløbet over den mekaniske, kemiske og biologiske rensning til vandet ledes ud i Vejle Å. Der udtages spildevandsprøver, som medbringes til Økolariets vandlaboratorium, hvor der arbejdes med vandundersøgelser og eksperimenter med de forskellige renseprocesser. Ligeledes kommer eleverne også rundt i de dele af Økolariets udstillinger, hvor der findes viden om spildevand.

Vejle Rensningsanlæg