Bio­lo­gis­ke grund­begreber

Et læringsforløb fra Naturskolerne

Fødekæder

Begreber som fotosyntese, biotop, fødekæde, respiration m.v. omsættes til praksis i naturen

Projektets titel: Biologiske grundbegreber

Målgruppe: Udskoling

Klassetrin: 7.-10.kl

Fag og fagområder: Naturfag og matematik

Indhold og aktiviteter: Se vedhæftede link til Naturstyrelsen

Hvad kan eleverne lære: Se vedhæftede link til Naturstyrelsen

Økonomi: Skolen betaler selv transport til naturskolen

Organisation: Naturstyrelsen Trekantsområdet

 Kontaktperson: Helle Thuesen   25408588     Mail: hethu@nst.dk