Biotopsammenligninger

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Efterårsskov
Efterårsskov
Skovsø
Skovsø

Fra maj - oktober

Eleverne undersøger forskellige biotoper med henblik på sammenligning. Biotiske og abiotiske forhold måles og registreres, og der afsluttes med en sammenligning af resultaterne og diskussion af, hvilke parametre, der kunne spille ind på biodiversiteten. Eleverne kommer omkring biologiske begreber som fødekæder,
biodiversitet, (a)biotiske faktorer, økosystemer mv. Eleverne stifter bekendtskab med registrering og digitalt måleudstyr/loggere. Biotopsammenligning kan være mellem forskellige typer skov, mellem vandhuller el. lign.

Forløbet er gratis!

Mose
Mose
  • Helle Thuesen Westergaard

    Naturvejleder

    Send e-mail
    mobil 51 25 46 58