Blomsterliv

- et læringstilbud fra naturvejlederen

Grøftekant
Grøftekant

Fra maj:

Vi går helt tæt på blomster og får en introduktion til, hvordan de er opbygget og hvordan de fungerer. Vi går på opdagelse og finder mange forskellige blomster, høre historier om dem, dufter til dem og kigger på den store variation der er. Vi sætter undersøgelses- og modelleringskompetencen i spil når vi tegner blomster. Andre aktiviteter, der inddrager blomster kan sættes på programmet.

Forløbet kræver et område med forskellige blomsterplanter, f.eks. en eng eller en varieret og lysåben skov.

Forløbet er gratis!

Kontakt:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk