Børne­rettig­heder

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Børnerettigheder

Den 20. november 2018 er der Børnerettighedsdag. Denne begivenhed er de foregående år gået stille af sig i Vejle Kommune, men det vil VejleBibliotekerne gerne lave om på i år.

Indhold:

Skoler og klasser kan tilmelde sig materialer og inspiration til aktiviteter til børnerettighedsdagen på redbarnet.dk/skole, men derudover vil vi på
biblioteket gerne tilbyde en introduktion til børnerettigheder og/eller et forløb, der stikker lidt dybere ned i emnet og problematikkerne. Et evt. forløb bliver tilrettelagt sammen med underviseren.

Tidspunkt: November 2018.
Varighed: Fra én til fire gange af to timer.
Sted: Vejle Bibliotek eller skolen
Kontakt: Ulrik E Nissen på  uleni@vejle.dk.
Booking: Senest 14 dage før til Ulrik E Nissen på uleni@vejlebib.dk.

FÆLLES MÅL
#Samfundsfag: politik - demokrati/det politiske system/
medier og politik/international politik
#Samfundsfag: sociale og kulturelle forhold - socialisering/
kultur/social differentiering