Børne­rettig­heder

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Børnerettigheder

Den 20. november er Børnekonventionens fødselsdag og derfor Børnenes Dag - en årlig anledning til at fokusere på børns rettigheder. 

Indhold:

Skoler og klasser kan tilmelde sig materialer og inspiration til aktiviteter til børnerettighedsdagen på redbarnet.dk/skole. VejleBibliotekerne tilbyder en introduktion til emnet, hvor klassen gennem et 'Børnerettighedsspil', udviklet af biblioteket, kommer godt rundt om deres rettigheder. Spillet berører også de ulige forhold, børn og unge kan leve under, selvom rettighederne jo som udgangspunkt er de samme for alle.

Tidspunkt:

November 

Varighed:

2 timer.

Sted:

Vejle Bibliotek eller på skolen - en klasse ad gangen.

Kontakt:

Ulrik E Nissen på  uleni@vejle.dk.

Booking:

Senest en måned før. 

FÆLLES MÅL

#Samfundsfag: politik - demokrati/det politiske system/
medier og politik/international politik
#Samfundsfag: sociale og kulturelle forhold - socialisering/
kultur/social differentiering