Book en ekspert

Læringstilbud i samarbejde med Engineer the Future

Engineering the future

Gennem Book en ekspert kan du og dine elever få besøg af ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, der med interessante fortællinger om deres arbejde - og gennem opgaver, udfordringer, quizzer eller andre elevaktiverende opgaver viser, hvordan naturfag, naturvidenskab og matematik bruges i virkeligheden.

Eksperterne er ansat i ingeniør- og teknologivirksomheder og har været på kursus i, hvordan man formidler til børn. De er trænet i at finde den ’interessante historie’ i deres fag og i at forklare, hvordan naturfag, naturvidenskab og matematik bliver brugt i virkeligheden. På den måde kan eksperterne være med til at udvide elevernes forståelse af matematik og naturfag og ad den vej øge deres interesse for fagene.

Sådan bruger du Book en ekspert i din undervisning
”Hvad skal vi bruge alle de formler til, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet”. Den type spørgsmål fra elever er hverdag for mange lærere inden for matematik og naturfagene.

Som lærer kan det være en udfordring at anskueliggøre, at den abstrakte viden, eleverne får på skolebænken rent faktisk er nyttig og brugbar senere hen på arbejdsmarkedet. Hovedformålet med et ekspertbesøg er netop at adressere denne udfordring og gennem fortællinger og øvelser viser eleverne, hvordan man arbejder med matematik, naturvidenskab og teknologi i en virksomhed.

Et ekspertbesøg fra Book en ekspert kan passes ind i naturfagenes fællesfaglige fokusområder i udskolingen, naturfagsundervisning på mellemtrinnet, i et valgfag på tværs af årgange, understøttende undervisning, emnet uddannelse og job - og der hvor du også ønsker at bygge bro mellem klasselokalets teori og virksomhedens praksis.

Eksperterne arbejder med bl.a. vindmøller, energiforsyning- og produktion, broer, jernbaner, design og innovation, byplanlægning, sikkerhed, medicin, miljø og klima, kommunikation, byggeri, plast og meget andet - og de kommer fra mange forskellige typer af virksomheder. Beskrivelsen af de enkelte eksperter og deres fagområder finder du på engineerthefuture.dk/ekspert. Her kan du også som lærer sende en forespørgsel på et ekspertbesøg.

Ekspertbesøg inspirerer og motiverer eleverne
Med et ekspertbesøg giver du eleverne mulighed for at lære i en ny sammenhæng samtidig med, at de oplever klasselokalets teori i virksomhedens praksis. Eleverne får desuden lov at møde ’mennesket bag faget’ og får ad den vej sat ansigt på et abstrakt fagområde. Mødet mellem elev og ekspert giver eleverne mulighed for at spørge ind til både fag, arbejdsmarked og uddannelse – og derved opnå en bedre forståelse af hele matematik- og naturfagsområdet. Det kan være med til at inspirere og øge lysten til at arbejde med fagene.

Et eksempel: Klimatilpasninger i skoletiden
Indholdet af ekspert-besøget tilrettelægges i dialog mellem ekspert og lærer. På den måde tages der hensyn til både ekspertens faglighed og til lærerens ønske om at tilgodese de fællesfaglige fokusområder eller de fælles mål som læreren har for øje. Du kan blandt andet vælge en ekspert, der kan fortælle om strøm, og som i løbet af besøget bygger højtalere med eleverne eller få en ekspert ud, der fortæller om brokonstruktioner gennem sjippeøvelser. Torben Geil Kristensen, fysik- og matematiklærer på Parkvejens Skole i Odder, har haft besøg af en bygningsingeniør, der fortalte skolens 8. klasser om sit arbejde med klimatilpasning. Eleverne skulle blandt andet regne på energibesparelser ved at opmåle vinduer og gulvarealer.

”Eleverne skulle putte data ind i formler, og på den måde fik de en klar fornemmelse af den praktiske anvendelse af matematikken. Vi havde tilrettelagt besøget, så der blev taget højde for vores fællesfaglige fokusområde, der handlede om at passe på jordens ressourcer. Det fungerede rigtig godt,” fortæller Torben Geil Kristensen.