Brillebjørnen fra tågeskoven

- et læringstilbud fra Givskud Zoo

Brillebjørnen
Brillebjørnen

Få viden om hvorfor brillebjørnene spiller en vigtig rolle i tågeskoven, og lær mere om deres liv i trækronerne.

OBS: Vi forventer at kunne tilbyde dette forløb til efteråret.


Den første del af turen foregår i brillebjørnenes store udeanlæg. Her skal I på sporjagt og blive klogere på, hvordan man kan aflæse spor efter dyr i naturen. Bagefter skal I hjælpe dyrepasserne med at gemme brillebjørnenes mad. Turen afsluttes i brillebjørnestalden, hvor I vil komme helt tæt på bjørnene i deres indeområde.

Undervejs lærer I bl.a. om hvordan brillebjørnen adskiller sig fra andre bjørne, om brillebjørnens adfærd og om, hvorfor brillebjørnen som art er på tilbagegang i naturen. 

Varighed: 75 min

 

Fællesmål:

Natur/teknologi efter 4. klasse – Undersøgelse – Naturen lokalt og globalt
Eleven kan undersøge dyr og planters tilpasninger til naturen
Eleven har viden om dyr og planters levesteder og livsbetingelser

Natur/teknologi efter 4. klasse – Perspektivering – Naturen lokalt og globalt

Eleven kan fortælle om dyr og planters liv andre steder på jorden
Eleven har viden om naturområder

 Natur/teknologi efter 6. klasse – Perspektivering – Natur og miljø

Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt
Eleven har viden om forskellige natursyn