Bund­skra­beren

Undervisningsmaterialet Bundskraberen er et skrabeark med spørgsmål til indholdet i Økolariets udstillinger. Forløbet afsluttes med en plenumdiskussion med udgangspunkt i udvalgte spørgsmål fra Bundskraberen

Bundskraberen

Bundskraberen indeholder i alt 18 spørgsmål fordelt med 3 spørgsmål til hver af de 6 temaudstillinger i Økolariet. Svarene på spørgsmålene skal skrabes på en skrabeplade, hvor eleverne med det samme kan se, om svaret er korrekt.

Samtlige spørgsmål kan besvares med viden, der kan hentes i udstillingerne.

Bundskraberen kan købes i klassesæt og benyttes på egen hånd. Det er også muligt at bestille et egentligt undervisningsforløb baseret på Bundskraberen sammen med Økolariets underviser.