Crime Science

Samarbejdsprojekt med Rødkilde Gymnasium

Crime Science

INDHOLD:

Eleverne skal ved hjælp af forsøg og udregninger udelukke mistænkte til mordet for til sidst at kunne udpege den skyldige.

Dagen er opdelt i tre dele.

Kemi

Eleverne blive vist ned til mordstedet, hvor de vil se, hvorledes blod kan detekteres vha. en kemisk reaktion, som udsender lys. Herefter tages der prøver fra mordstedet, som tages med i laboratoriet. En syre-basereaktion vil her blive brugt til at udelukke en mistænkt.

Biologi

Eleverne bliver introduceret til genteknologiske metoder. I laboratoriet skal eleverne vha. gelelektroforese udelukke endnu en mistænkt.

Matematik

Afslutningsvis skal eleverne ved hjælp af de mistænktes brug af deres mobiltelefoner udelukke en sidste mistænkt.

Dagen afsluttes med, at eleverne udpeger den skyldige.

VARIGHED:

Kl. 8.00 - 14.00

KONTAKT:

Sekretær Lehna Holm på LH@roedkilde-gym.dk. Så formidler Lehna kontakten.