Dagligliv og håndværk i jernalderlandsbyen (proces)

- et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Jernalderinteriør
Jernalderhus

NB! Forhåndstilmelding for skoleåret 2020-2021 er slut. Forhåndstilmelding til skoleåret 2021-2022 starter i januar 2021.

Rollespil

med fokus på arbejdsprocesser, der tager udgangspunkt i vores viden om jernalderens håndværk,

Elevgruppe:

3. – 6. klassetrin

Nøgleord:

arbejdsprocesser knyttet til håndværkene, markarbejde, dyrehold og mad.

Tidsramme:

1, 2 eller 3 dage (2-3 dags med overnatning)

Indhold og forløb:

I jernalderen begyndte man for alvor at se forskellige håndværk etableret som selvstændige erhverv. I værkstederne arbejder eleverne med forskellige processer som knytter sig til værkstederne. Smedene kan f.eks. svide kul og pottemagerne kan sanke træ i skoven og brænde lerkar.
Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan man levede i jernalderen, og hvordan dagligdagen kan have været i den enkelte familie og i landsbyen. Eleverne får mulighed for at fordybe sig i jernalderens daglige gøremål, madlavningen, brændehugning og indsamling af urter.
Jernalderfolkets livsgrundlag var dog stadig jorden og husdyrene - alle var også bønder. Sammen med bonden får eleverne kendskab til arbejdet med dyr og marker og jernalderens redskaber.

Arbejdet vil tage udgangspunkt i nogle af følgende dagligdags aktiviteter og håndværk:
Madlavning
Bonde
Smedehåndværk
Træhåndværk
Tekstilhåndværk
Pottemagerhåndværk
Krigertræning
Kamplege

Planlægningsmøde

På et planlægningsmøde aftales hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, det er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som f.eks. ved meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Økonomi:

Ophold i jernaldermiljøet koster pr elev: 70 kr. pr. dag uden overnatning og 80 kr. pr. dag medovernatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.

Fag og fælles mål

i relation til undervisningsforløbet: Historie, Dansk, Håndværk og design, Madkundskab

Kontaktinfo:

Underviser og formidler Jan Birkkjær Lauritsen  mobil 5173 1295 mail jabla@vejle.dk