Dagligliv og håndværk i jernalderlandsbyen (produkt)

- et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Pottemagerarbejde
Krukker

NB! Forhåndstilmelding for skoleåret 2020-2021 er slut. Forhåndstilmelding til skoleåret 2021-2022 starter i januar 2021.

Rollespil

med fokus på at skabe produkter, der tager udgangspunkt i vores viden om jernalderens håndværk.

Elevgruppe:

3. – 6. klassetrin.

Nøgleord:

Håndværk, vejen fra råvare til produkt, markarbejde, dyrehold og mad.

Tidsramme:

1, 2 eller 3 dage (2-3 dags med overnatning).

Indhold og forløb: 

Gennem dette forløb får eleverne et nærmere indblik i, hvordan man levede i jernalderen, og hvordan dagligdagen kan have været i den enkelte familie og i landsbyen.
Eleverne får mulighed for at fordybe sig i jernalderens daglige gøremål, madlavningen, brændehugning og indsamling af urter.
I jernalderen begyndte man for alvor at se forskellige håndværk etableret som selvstændige erhverv. I værkstederne får eleverne kendskab til de teknikker og værktøjer, som hører det enkelte håndværk til, samtidig med at de oplever sig selv som en del af en skabende arbejdsproces. Eleverne arbejder på det enkelte værksted med fremstilling af en enkelt ting f.eks. en lerkop, en lille halmkurv eller et vævet bælte.
Jernalderfolkets livsgrundlag var dog stadig jorden og husdyrene - alle var også bønder. Sammen med bonden får eleverne kendskab til arbejdet med dyr og marker og jernalderens redskaber.

Arbejdet vil tage udgangspunkt i nogle af følgende dagligdags aktiviteter og håndværk:
Madlavning
Bonde
Smedehåndværk
Træhåndværk
Tekstilhåndværk
Pottemagerhåndværk
Kurvemagerhåndværk
Krigertræning
Kamplege

Planlægning

På et planlægningsmøde aftales, hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Økonomi: 

Ophold i jernaldermiljøet koster pr elev: 70 kr. pr. dag uden overnatning og 80 kr. pr. dag med overnatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.

Fag og fælles mål

i relation til undervisningsforløbet: Historie, Dansk, Håndværk og design, Madkundskab

Kontaktinfo:

Underviser og formidler Jan Birkkjær Lauritsen  mobil 5173 1295 mail jabla@vejle.dk