Darwin og menne­ske­aner­ne vin­ter

Et læringstilbud fra Givskud Zoo

Minnie med unge - evolution

Darwin beskrev særlige egenskaber hos dyr, som kan tæmmes. Det hører I om ved ulvene, hvor I skal lære om udviklingen fra ulv til hund. Ved gorillaerne erfarer I gennem undersøgelser, hvorfor Darwin havde ret i sin teori om, at mennesker og menneskeaber er beslægtede

Under introduktionen gennemgår vi kort definitionen på en art, naturlig variation, mutation og selektion. Vi snakker også om de fund, Darwin gjorde, og om vi taler om datidens reaktion på hans teorier.

Hos ulvene ser vi på begreber som avl, indavl og tamgener, når vi snakker om, hvordan hunde nedstammer fra ulve. I skal desuden arbejde som Darwin og finde synlige eksempler på, at den baktriske kamel og guanakoen begge tilhører kamelfamilien.

Hos gorillaerne sætter vi fokus på menneskeaber, og I skal observere fysiske og adfærdsmæssige forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker. I skal også gøre brug af iPad og lave en adfærdsobservation . Sammen fortolker vi jeres observationer og sætter menneskets udvikling i perspektiv.

Adfærdsobservationen ved gorillaerne kræver, at I har iPads med. Der er brug for en iPad til hver gruppe bestående af to eller tre elever. På iPad’en skal I inden besøget i GIVSKUD ZOO installere app’en ”Observe to learn” og lave et etogram efter opskriften: ”Etogram til gorillaobservation”, som I finder nederst på siden. 

Fællesmål:

Naturfaglige kompetencemål:
Natur/teknologi efter 6. klasse – Undersøgelse – Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
Eleven har viden om variabler i en undersøgelse

Eleven kan designe enkle undersøgelser
Eleven har viden om undersøgelsesdesign

Fagfaglige mål:

Natur/teknologi efter 6. klasse – Perspektivering – Natur og miljø
Eleven kan fortælle om livets udvikling
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling

Læringsmål:

Eleverne har viden om udviklingen fra abe til menneske
Eleverne kan fortælle om udviklingen fra ulv til hund 
Eleverne har kendskab til og kan gennemføre simple observationsøvelser

 

Målgruppe:

5.-6. klasse

  • Varighed:

    3,5 time inkl. pause

  • Tidsrum (udenfor åbningssæson):

    Kl. 9:00-15:00

  • Tid på året:

    Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)