Darwin og menne­ske­aber­ne

Et læringstilbud fra Givskud Zoo

Evolution

Da Darwin fremlagde teorien om arternes oprindelse og argumenterede for menneskets slægtskab med de store aber, blev han meget udskældt. Her kan du opleve, hvorfor han havde ret i sin teori. 

Under introduktionen gennemgår vi kort definitionen på en art, naturlig variation, mutation og selektion. Vi snakker også om de fund, Darwin gjorde, og vi taler om datidens reaktion på hans teorier. Hos gorillaerne sætter vi fokus på menneskeaber, og I skal observere fysiske og adfærdsmæssige forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker. I skal også gøre brug af iPad og lave en adfærdsobservation. Sammen fortolker vi jeres observationer og sætter menneskets udvikling i perspektiv.

Adfærdsobservationen kræver, at I har iPads med. Der er brug for en iPad til hver gruppe bestående af to eller tre elever. På iPad’en skal I inden besøget i GIVSKUD ZOO installere app’en ”Observe to learn” og lave et etogram efter opskriften: ”Etogram til gorillaobservation”, som I finder nederst på siden.  

Fællesmål:

Naturfaglige kompetencemål:
Natur/teknologi efter 6. klasse – Undersøgelse – Undersøgelser i naturfag
Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser
Eleven har viden om variabler i en undersøgelse

Eleven kan designe enkle undersøgelser
Eleven har viden om undersøgelsesdesign

Fagfaglige mål:

Natur/teknologi efter 6. klasse – Perspektivering – Natur og miljø
Eleven kan fortælle om livets udvikling
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling

Læringsmål:

Eleverne har viden om udviklingen fra abe til menneske
Eleverne har kendskab til og kan gennemføre simple observationsøvelser

 

Målgruppe:

5.-6. klasse

  • Varighed:

    90 min.

  • Tidsrum (i åbningssæson):

    Kl. 9:00-10:30

  • Tid på året:

    I åbningssæsonen (ca. april-oktober)