DM i Fagene

- et talentforløb fra Danske Skoleelever

Danske Skoleelever har skabt et nyt talenttiltag for hold eller enkeltelever i 7.-8.-9.årgang:       DM i fagene

DM i Fagene er en stor, landsdækkende konkurrence for 7., 8. og 9. årgang.

Projektets formål er at demonstrere varierede og inspirerende læringsformer og lade eleverne indgå i forpligtende faglige og sociale fællesskaber ved at vise deres talenter i fagene.

Man kan dyste i fagene dansk, matematik, biologi, engelsk og historie. Der kan dystes  individuelt eller i hold. I de individuelle mesterskaber skal eleverne vælge dét fag, de helst vil dyste i.

Eleverne kan prøve kræfter med alle fem fag, men de har kun mulighed for at gå videre til landsmesterskaberne i det fag, de klarer sig bedst i.

Til holdmesterskaberne vil eleverne møde tværfaglige opgaver, hvor alle fem fag indgår. Et hold består af 4-12 elever, så eleverne kan f.eks. lave to hold i klassen og dyste på tværs af de fem fag.

Eleverne vil møde opgaver, som alle er forankrede i fagenes Fælles Mål, men som er anderledes fra det, de møder i den daglige undervisning. Eleverne skal f.eks. komme med kreative løsninger på udfordringer fra virksomheder.