Dyrenes vinterstrategier

-et læringstilbud fra naturvejlederen

Vinterdragt
Vinterdragt

Februar med:

Indskoling:

Forløbet kan indeholde et bredt fokus på vinterens kendetegn og årsager, praktiske målinger af vejr og temperatur, arbejde med forskellige dyrs vinterstrategier, sporjagt i naturen og lege, der illustrerer udvalgte dyrs tilpasninger.

Mellemtrin:

Vi arbejder med forskellige typer af strategier, som dyr anvender for at overleve vinteren. Forløbet indeholder også lege og forsøg, der illustrerer udvalgte dyrs tilpasninger, eksempelvis pindsvinets nedkøling og svalens træk. Forløbet foregår bedst i skoven.

Book for aftale:

Naturvejleder Iben Lindegaard Pedersen
Børne- og Ungeforvaltningen
Uddannelse & Læring | Pædagogik & Læring
Vejle Kommune | Skolegade 1 | 7100 Vejle
Tlf.: 51254658
Mail:  iblpe@vejle.dk