Energien på spil

Et læringstilbud fra Økolariet

Energi

I undervisningsforløbet 'Energien på spil' får eleverne en grundig indføring i de aktuelle energi- og klimaproblematikker. Herefter spiller de Økolariets læringsenergispil, hvor de i grupper kæmper om at indsamle mest mulig energi og dermed få det mest velfungerende og udviklede samfund.