Energnisten

- et læringstilbud fra Økolariet

Energnisten
Energnisten

Undervisningsforløbet Energnisten handler om energi og elektricitet. Hvad er energi? Hvor kommer elektriciteten fra? Og hvad bruger vi den til?

Børnene introduceres til forskellige former for energi med særligt fokus på elektrisk energi. De efterfølgende øvelser giver eleverne praktiske erfaringer med opbygning og afprøvning af simple kredsløb.

Efter øvelserne kommer I på besøg i udstillingen ”Energi – tilbage til fremtiden”, hvor I går rundt på egen hånd. Læreren/pædagogen udvælger inden besøget en række aktiviteter i udstillingen fra Økolariets idekatalog og guider børnene igennem aktiviteterne. Det anbefales, at der også afsættes tid til, at børnene selv kan gå på opdagelse i udstillingen.

Besøget i Økolariet kan ligge alene som en løsrevet oplevelse, men vi anbefaler, at det bruges som supplement til grundskolens undervisning i natur/teknologi indenfor færdigheds- og vidensområdet ”Teknologi og ressourcer”.