Evo­lu­tion og til­pas­ning

Et læringstilbud fra Givskud Zoo

Evolution - udskoling

I besøger lemurer, berberaber og gorillaer og får indblik i abernes evolution og udviklingen fra abe til menneske.

Med udgangspunkt i lemurerne og berberaberne snakker vi om grundlæggende evolutionære mekanismer, og om hvordan dyr er tilpasset deres levesteder. Vi snakker desuden om, hvordan menneskelig aktivitet har indvirkning på jordens biodiversitet, og om hvilken betydning det har for udviklingen af nyt liv.

Ved gorillaerne undersøger vi forskelle og ligheder mellem gorillaer og mennesker, og vi ser på, hvordan evolutionen har ført til udviklingen af mennesket.   

Fællesmål:

Biologi efter 9. klasse – Undersøgelse – Evolution
Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder
Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger

Biologi efter 9. klasse – Modellering – Evolution
Eleven kan med modeller forklare arters udvikling over tid
Eleven har viden om grundlæggende evolutionære mekanismer

Biologi efter 9. klasse – Perspektivering – Økosystemer
Eleven kan diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet
Eleven har viden om biodiversitet

Læringsmål:

Eleverne har kendskab til aber og menneskers evolution og tilpasning til levesteder.
Eleverne forstår, at menneskelig aktivitet har indflydelse på biodiversiteten og udviklingen af nye arter.

Målgruppe:

 1. 7.-9. klasse

 2. Varighed:

  90 min,

 3. Tidsrum (i åbningssæson):

  Kl. 9:00-10:30

 4. Tidsrum (udenfor åbningssæson):

  Kl. 9:00-15:00

 5. Tid på året:

  I åbningssæsonen (ca. april-oktober), Udenfor åbningssæsonen (ca. november-marts)