Fake news

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Fake News

Indhold: 'Fake News' kurset giver eleverne et godt grundlag for at blive kompetente nyhedsforbrugere. Via oplæg, opgaver og gruppediskussion får eleverne forståelse for, hvad falske nyheder er , hvor nemt det er at producere falske nyheder, samt hvordan de kan spotte og afsløre falske nyheder. Eleverne deltager aktivt med dialog, refleksion og stillingtagen til egen adfærd. 

Tidspunkt: Hele året

Varighed: 2 x 45 minutter

Sted: På biblioteket eller på skolen

Booking: Senest 3 uger før til Theis David Sand thdsa@vejlebib.dk

Fælles Mål: Dansk: # informationsevaluering # it og læring

Der kan arbejdes med de 4 positioner: 

1. Eleven som kritisk undersøger

2. Eleven som analyserende modtager

3. Eleven som målrettet og kritisk producent

4. Eleven som ansvarlig deltager.