Fake news

Et læringstilbud fra VejleBibliotekerne

Fake News

Indhold: Forløbet fokuserer på begrebet 'Fake News' og giver eleverne et grundlag for at blive kompetente nyhedsforbrugere. Via oplæg, værktøjer, guidelines, opgaver og gruppediskussion får eleverne forståelse for, hvad falske nyheder er, hvor nemt det er at producere falske nyheder, samt hvordan de kan spotte og afsløre falske nyheder. Eleverne deltager aktivt med dialog, refleksion og stillingtagen til egen praksis.

Tidspunkt: Hele året

Varighed: 2 x 45 minutter

Sted: På biblioteket eller på skolen

Booking: Senest 3 uger før til Theis David Sand thdsa@vejlebib.dk

Fælles Mål: Dansk: # informationsevaluering # it og læring

Der kan arbejdes med de 4 positioner: 

1. Eleven som kritisk undersøger

2. Eleven som analyserende modtager

3. Eleven som målrettet og kritisk producent

4. Eleven som ansvarlig deltager.