Fes­ten for det sto­re slag

- et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Fest før slag

NB! Forhåndstilmelding for skoleåret 2019-2020 er slut. Forhåndstilmelding til skoleåret 2020-2021 starter i januar 2020.

Rollespil med udgangspunkt i våbenofferet i Vingsted  Sø.

Elevgruppe: 3. – 6. klassetrin.

Nøgleord: Våbenoffer, krig/ufred, ritualer, alliancer, magtstruktur og samfundsstruktur.

Tidsramme: 2 eller 3 dage med overnatning.

Indhold og forløb:
Omdrejningspunktet for opholdet er årsfesten for det store slag og ofringen af fjendens våben i søen. Elevernes forberedelser til festen for det store slag med øvelser i kamplege og krigskunst, forberedelse af offerceremoni og festmåltid er selvfølgelig det vigtigste i forløbet.

Den sidste dag holdes festen med festmåltid, offerceremoni, dramatisering og konkurrencer.
Gennem forløbet får eleverne også et indblik i dagliglivet i jernalderen og i, hvorledes store begivenheder kan have haft afgørende betydning for mennesket og samfundet i perioden.
Under opholdet bor eleverne på jernaldergårdene og arbejder med husholdning, landbrug og ved 3 dages ophold evt. også forskellige håndværk.

Aktiviteter som kan indgå:
Husarbejde
Landbrug
Håndværk
Festmåltidet
Kamplege
Krigskunst
Offerceremoni
Dramatisering

Planlægningsmøde: På et planlægningsmøde aftales, hvilke aktiviteter, der skal indgå i netop jeres forløb. Det er som udgangspunkt jeres ønsker og viden om eleverne, der er afgørende for valget af aktiviteter.
I visse tilfælde som fx meget store elevgrupper vil der dog være nogle begrænsninger for det frie valg.

Fag og fælles mål i relation til undervisningsforløbet: Historie, Dansk, Håndværk og design, Madkundskab

Økonomi: Ophold i jernaldermiljøet koster pr elev: 70 kr. pr. dag uden overnatning og 80 kr. pr. dag medovernatning. Derudover kommer udgifter til madvarer, som skolerne selv medbringer.

Kontaktinfo: Underviser og formidler Jan Birkkjær Lauritsen  mobil 5173 1295 mail jabla@vejle.dk