Fes­ten for det sto­re slag

Et læringstilbud fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Fest før slag

Livet i Jernalderen med husholdning, landbrug og evt. håndværk

Projektets titel: Festen for det store slag

Målgruppe: mellemtrin

Klassetrin: 3.-6.kl

Fag og fagområder: Historie

Indhold og aktiviteter: Udgangspunktet for fortællingen og forløbet er det lokale fund af dele af et krigsbytteoffer i Vingsted Sø og fund af jernalderbebyggelser omkring Vejle Ådal. Indhold Eleverne flytter ind i jernalderlandsbyens gårde og væves ind i et handlingsforløb, hvor højdepunktet – afslutningen på opholdet – er årsfesten for det store slag, som gav anledningen til krigsbytteofferet i Vingsted Sø. Opholdet er sammensat af flere dele: · Livet i Jernalderen med husholdning, landbrug og evt. håndværk (kun ved 3 dages ophold) · Forberedelser til festen for det store slag med øvelser i kamptræning og krigs-kunst, forberedelse af offerceremoni og festmåltid. · Festen for det store slag Der kan arbejdes med følgende håndværk: · Smedehåndværk · Pottemagerhåndværk · Tekstilhåndværk · Træhåndværk · Kurvemagerhåndværk

Hvad kan eleverne lære: Gennem dette forløb får eleverne et indblik i dagliglivet i jernalderen og i, hvorledes store begivenheder kan have afgørende betydning for mennesket og samfundet i jernalderen.

Økonomi: 70 kr pr elev pr dag ved ophold uden overnatning, 80 kr pr. elev pr arbejdsdag med overnatning, plus udgifter til mad.

Organisation: Vingsted Historiske Værksted

Andre bemærkninger: Varighed: På Besøg i Jernalderen: 1, 2 eller 3 dage med eller uden overnatning. Rollespil: 2 eller 3 dage med eller uden overnatning.