Filmuge på skolen med 6 klasser - dokumentarfilm

- et læringstilbud fra Station Next

Station Next II

Projektbeskrivelse:

Få hjælp fra professionelle filmfolk på skolen til at producere ca. 50 små dokumentarfilm og til at afholde jeres egen skolefilmfestival for 6 klasser i udskolingen. Forløbet indeholder lærerkursus, elevinspirationskursus, to dages produktionshjælp pr. klasse med proffe filmfolk samt gode ideer til afholdelse af jeres egen skolefilmfestival, hvor I til sidst kan vise elevernes færdige film.

Lærerkurset: På dette hands on kursus ser vi først på de forskellige dokumentariske grundformer, og vi dykker derpå ned i de filmiske virkemidler, dokumentaren betjener sig af (fx interview, billed-fortælling, klipning). Du får redskaberne til at håndtere små dokumentarfilmproduktioner med din klasse. Du prøver selv at arbejde på et lille filmhold med forproduktion, optagelse og redigering.

Elevforløbet: Efter lærerkurset køres et undervisningsforløb i dokumentarfilmproduktion med en klasse (mindst 23 lektioner, gerne samlet i hele/halve dage eller en projektuge). Forløbet er beskrevet på forhånd, men kan justeres efter behov til den enkelte klasse. Som en del af forløbet kommer der desuden en dokumentarist ud til hver klasse i to dage á seks timer. Første dag ydes hjælp til gruppernes forproduktion, og anden dag hjælpes med redigeringen. Der tages udgangspunkt i den gratis læringsressource Filmlinjen.dk, der stilladserer eleverne i produktionsprocessen og samtidig giver læreren overblik over filmholdenes progression.

Filmfestival: I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer en stor filmbegivenhed. Så efter at have arbejdet fokuseret med film op til en hel uge, skal den selvfølgelige evalueres, have et publikum og fejres på behørig vis.

Elevernes læring:

- At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre dokumentarfilmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.

- At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen og med Filmlinjen.dk, og at de kan være aktive med eleverne i processen.

- At produktionerne foregår på jeres eget udstyr, så I bliver fortrolige med det og selv kan arbejde videre i andre projekter.

Åben skole:

I får besøg af filmskabere PÅ skolen, og eleverne skal UD i lokalsamfundet og finde historier og medvirkende til deres små dokumentarfilm

Organisation:

Station Next

Kontaktperson:

Trine Stilborg  Mobil: 36774940     Mail: mail@station-next.dk