Filmuge på skolen med 6 klasser - fiktion

- et læringstilbud fra Station Next

Station Next I

Projektbeskrivelse:

En uge med film på skolen (5 dage) med fiktionskortfilm, lærerkursus og proffe filmfolk. En filmuge er en samlet platform for filmproduktion, som giver eleverne de bedst mulige forudsætninger for at arbejde med kravene til produktion og genrekendskab, samt kompetencer til at kunne bruge det f.eks. i projektugen og kulturfagsprøven. Filmproduktion er en attraktiv arbejdsform for mange elever, hvor der samtidigt opfyldes mange faglige mål og produktkrav. Kortfilmproduktion peger direkte ind i FFM for dansk og det tema, I vælger for filmene, kan med fordel være tværfagligt.

Ordløse film: Det er altid befordrende for kreativiteten at få rammer at arbejde indenfor. For at fokusere på filmen som audiovisuelt medie er det en kondition, at elevernes film skal være ordløse. Det får helt naturligt eleverne til at tænke fortællingen mere i billeder og en understøttende lydside. De medvirkende karakterer skal desuden være på elevernes egen alder for at sikre, at eleverne kan spille rollerne realistisk.

Lærerkurset: Formålet med de 5 timers lærerkursus er, at I som undervisere bliver trygge og fortrolige med hele filmforløbet, så I selv kan være deltagende med eleverne og de proffe filmfolk gennem hele processen.

Elevforløbet: Projektet kickstartes med et fælles inspirationskursus (3 timer) for alle de deltagende klasser. Det primære formål med elevkurset er at skabe forståelse og engagement for projektet. En professional filminstruktør viser gode eksempler på ordløse film og inspirerer eleverne til at tænke i filmiske situationer, når der til sidst på kurset udvikles idéer til kortfilm på de mange filmhold.

Festival på skolen: I filmbranchen har man stolte traditioner for, hvordan man fejrer film. Så efter at have arbejdet fokuseret med filmproduktion en hel uge, skal den selvfølgelige have et publikum og fejres på behørig vis.

Økonomi:

Pris pr. klasse 2.500 kr. + moms ved 6 klasser. Prisen er inklusive lærerkursus på skolen, hvor der kan deltage op til 3 lærere pr. tilmeldt klasse.

Elevernes læring:

Mål for hele forløbet:

• At eleverne efter forløbet forstår fagligheden og processen i en mindre filmproduktion og har tilegnet sig basiskompetencer til selv at producere en mindre produktion.

• At lærerne gennem kursus og materialer bliver trygge og fortrolige med processen, og at de kan være aktive med eleverne i processen.

• At produktionerne foregår på eget udstyr, så I bliver fortrolige med det I har, og så elever og lærere kan arbejde videre efter projektet er slut.

Organisation

Station Next

Kontaktperson:

Trine Stilborg

Mobil: 36774940 Mail: mail@station-next.dk