Folke­for­sam­lingen

Et læringsforløb fra Jernaldermiljøet i Vingsted

Folkeforsamling

Gennem dette forløb får eleverne indsigt i, hvordan man levede i Jernalderen, og hvorledes man på denne tid kan have håndteret konflikter.

STED
Jernaldermiljøet Vingsted

KLASSETRIN
6.-9. klasse

VARIGHED
2 eller 3 dge med overnatning

PRIS
65 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage UDEN overnatning.
75 kr. pr. elev pr. dag for undervisningsdage MED overnatning.
Prisen inkluderer instruktion, men der må påregnes udgifter til mad.