Foreningssamarbejde med inklusionsperspektiv

- et læringstilbud fra DGI

Idrætspige
Foreningsliv for alle

DGI FOKUS

DGI tilbyder en veldokumenteret samarbejdsmodel, der har blik for børn og unge med særlige behov. Modellen er afprøvet i forskellige idrætter og udbredt til skoler over hele landet. Erfaringer viser, at foreningsdeltagelse i skoletiden giver børnene vigtige succesoplevelser, som har betydning for den enkeltes koncentration, relationer og trivsel.

Den primære målgruppe er børn i skolealderen, der har ADHD eller lignende udfordringer.

DGI formidler kontakten mellem skole og forening på opstartsmøde. Forløbet tager helt konkret udgangspunkt i, at en mindre børnegruppe, sammensat af skolens personale, går til idræt i foreningen én gang om ugen i 3-6 måneder.

Træningen foregår i skoletiden, og børnene følges af personale fra skolen. Men i træningslokalet er det instruktørerne fra foreningen, som står for undervisningen. Skolen står for udgifter i forbindelse med undervisningsforløbet.